Replik: Fortsatt arbete med våtmarker viktigt för svenskt miljöarbete

Under 2020 finns det 55 miljoner kronor inom landsbygdsprogrammet avsatta till stöd för att anlägga våtmarker och andra vattenåtgärder. Dessa pengar räcker inte till alla ansökningar som finns hos länsstyrelserna, men ytterligare pengar kan komma inom ett halvår i och med förlängningen av landsbygdsprogrammet under åren 2021 och 2022, det skriver Jordbruksverket i en replik på Hushållninssällskapet i Hallands debattartikel "Ett dråpslag mot halländska lantbrukare".

Olof Johansson, avdelningschef jordbruk- och analysavdelningen, och generaldirektör Christina Nordin på Jordbruksverket svarar på ett debattinlägg från Hushållningssällskapet Halland. Foto: Jordbruksverket

Regeringens beslut om att dra ner årets budget till anläggningar av våtmarker har väckt reaktioner och oro hos flera organisationer och enskilda företagare som jobbar med miljöfrågor och lantbruk, bland annat Hushållningssällskapet i Halland. På Jordbruksverket har vi stor förståelse för den oron. Våtmarkerna är viktiga för att fånga upp både kväve och fosfor och därmed minska övergödningen av våra hav. De är också viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter.

Det har från politiskt håll, bland myndigheter och flertalet olika organisationer, arbetats länge med att skapa engagemang kring våtmarker. Vi förstår att den förändring av budgeten som nu beslutades skapar oro.

Till viss del kan oron bero på en missuppfattning att regeringens beslut betyder att det inte finns några pengar kvar till stödet för att anlägga våtmarker under 2020. Stödet är inte stängt och i år kommer länsstyrelserna att kunna bevilja cirka 55 miljoner kronor till anläggning av våtmarker och andra vattenåtgärder totalt. Hittills i år har länsstyrelserna beviljat cirka 17 miljoner kronor i stöd och det finns möjlighet att bevilja ytterligare 38 miljoner kronor under 2020. Länsstyrelserna arbetar nu med att fördela pengarna till de ansökningar som kommit längst i handläggningen.

Jordbruksverket arbetar också för att det ska finnas ytterligare pengar till våtmarker redan om ett halvår. Detta i samband med att EU och den svenska regeringen avsätter pengar till landsbygdsprogrammet som förlängs under 2021 och 2022.

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket

Olof Johansson, avdelningschef jordbruk- och analysavdelningen

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Måste jag utveckla mitt företag?

Krönika: Ja! Svaret på frågan i titeln behöver egentligen inte vara längre än så. Orsaken till detta korta svar är att på grund av att världen runt oss hela tiden förändras behöver alla företag utvecklas. Men utveckling behöver ju inte alltid betyda tillväxt eller verksamhetsförändring utan utveckling kan ju innefatta många andra delar. Detta som rationalisering och kostnadseffektivisering, samarbeten, differentiering i val av grödor, specialisering, med mera.  

 

Kommentera