Slutpriserna för skörd 2019 – inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellt prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2019 inklusive efterbetalningar. Förra årets skörd innebar att Sverige gick tillbaka till att bli en nettoexportör av spannmål, och då föll också prisnivån tillbaka.

 

Jordbruksaktuellt sammanställer slutpriserna för skörd för 2019. foto: Vilhelm Ektander

Prismässigt är rapsen den gröda som klarat sig bäst i 2019-års skördepriser. Tack vare en lägre produktion i Europa lyftes priserna på raps även i Sverige. KLF konstaterar i en kommentar att marknaden på raps har varit stark och detta ger det högsta rapspriset på många år.

För de konventionella spannmålspriserna sticker kvarnvete ut med sjunka lite mindre än övrig spannmål. Priset på åkerböna är nästan oförändrat mellan 2018 och 2019. Råg och oljelin är de enda grödorna i jämförelsen som betalas lägre 2019 än 2017.

Högst i Västsverige

När högst utbetalda priser under hösten jämförs inklusive efterbetalning ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2019 noterades av Varaslätten Lagerhus med 153 kr/100 kg. Toppriset ligger 33 kr lägre än högstanivån 2018. 

Vallberga Lantmän kunde betala bäst för maltkorn med ett pris på 163 kr/100 kg, 48 kr under toppriset 2018.

Högst notering för oljeväxter togs hem av Lantmännen i prisområde Skåne med ett pris på 380 kr/100 kg. 23 öre högre än 2018.

Skörden 2019 uppskattas av Jordbruksverket till 6,6 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd − den näst största skörden på 25 år. En betydande anledning till årets stora skörd var den rekordstora höstsådden 2018.

Efter en torr inledning av våren 2019 rådde överlag gynnsamma väderförhållanden under senvåren och sommaren, med undantag för de östra delarna av landet, där det var mycket torrt.

Spannmålen som tröskades i början av skördeperioden höll överlag bra kvalitet i samtliga grödor. Från slutet av augusti var regnen återkommande, vilket ledde till sjunkande kvalitet och höga vattenhalter.

Ökad produktion

Efterfrågan på ekologisk spannmål minskade under 2019 samtidigt som utbudet ökade kraftigt, vilket resulterade i sjunkande priser på alla ekogrödor. Lantmännen uppmanar sina ekologiska odlare att se till att ha en marknadsanpassad växtföljd.

KLF skriver i en kommentar att en allt större omställd areal har lagt press på marknaden för ekologisk spannmål samtidigt som konsumtionsökningen avtar. 

Prisnedgången för ekologisk spannmål är överlag större än för den konventionellt odlade. Då ska man också beakta att prisuppgången för konventionellt spannmål 2017/2018 var större än för den ekologiska.

Foderspannmålen sjönk mer än kvarnvara. Och den ekologiska gröda som har gått allra sämst är råg. 

Kvalitetsregleringar 

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse för den enskilda gården.

Volym eller areal

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

Skillnaden kan få betydelse för det ekonomiska utfallet ett år som detta med avsevärt högre skörd i många områden än vad som kunde förväntas under våren när kontrakten skrevs.

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera. 

 

Skördepriser 2019, högsta pris i Sverige och förändring
  Högst notering (kr/100kg) Förändring 2018/2019
Kvarnvete 153 -18%
Fodervete 146 -20%
Råg 135 -27%
Maltkorn 163 -23%
Grynhavre 158 -26%
Åkerböna 207 -3%
Raps 380 +6%

 

Prisområde Syd Slutpriser för leverans i skördepool
Kr/100 kg Lantmännen Swedish Agro, Kalmar
Höstvete, kvarn 144-150 147
Höstvete, foder 139-144 143
Vårvete 146-148 149
Råg - 127
Korn, malt 155-158 155
Korn, foder 129-134 133
Havre, gryn 149 151
Havre, foder 127-132 130
Åkerböna 180 190
Raps 368-369 370

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt. .
Lantmännens priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Och inkluderar efterbetalning.
 

Prisområde Skåne/Syd Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning
Kr/100 kg Lantmännen, Skåne Svenska Foder KLF Vallberga Lantmän
Höstvete, kvarn 143-150 140-149 140 151
Höstvete, foder 136-142 135-143 135 146
Vårvete 147-153 147-149 150 156
Råg 121-127 122-126 125 -
Korn, malt 152-158 146-156 147 163
Korn, foder 126-132 127-135 127 144
Havre, gryn 146-153 146-152 154 156
Havre, foder 126-132 127-135 127 140
Åkerböna - 185-195 172 207
Raps 359-380 358-373 367 364

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, för Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Maltkorn: Svenska Foders - Irina, Lantmännen - Planet, KLF - Irina och Planet samt Vallberga Lantmän - Propino och Planet.
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området. Toppnoteringar för raps avser leverans i Karlshamn
Lantmännens efterlikvid 1,75 procent (2,0 procent 2018). 
Vallberga Lantmäns efterlikvid är 2,5 procent (2,0) för spannmål och 0,5 procent (2,0) för oljeväxter. 
KLF:s efterlikvid är 2 kr/dt (1).

 

Prisområde Väst Slutpriser för leverans i skördepool
Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Värmland Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 132-144 136-144 134 153
Höstvete, foder 127-139 133-140 128 143
Vårvete 132-141 140-147 134 -
Råg 115-125 123-130 117 135
Korn, malt 142-153 145-155 139 161
Korn, foder 117-129 125-132 119 133
Havre, gryn 140-153 144-152 142 158
Havre, foder 120-132 128-135 122 136
Åkerböna 171-183 190 172 193
Raps 356-362 353 352 366
Oljelin 310 - - 333

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, för Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.
Maltkorn: Svenska Foder - Irina. Lantmännen - Planet och Vara Lagerhus - Propino.
Lantmännens efterlikvid för 2019 är 1,75 procent (2,0 procent 2018).
Vara Lagerhus ger en efterlikvid på 6 kr/dt (5) för konventionell spannmål och 4 kr/dt (5) för ekologisk spannmål.

 

Ekologisk spannmål, KRAV Slutpriser för leverans i skördepool, utan ortsavdrag
Kr/100 kg KLF Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Kalmar Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 242 254 251 246 261
Höstvete, foder 192 204 220 200 206
Vårvete 277 275 290 266 291
Råg 177 153 200 159 174
Korn, malt 254 265 270 259 581
Korn, foder 158 193 210 189 196
Havre, gryn 302 292 291 290 295
Havre, foder 207 204 210 200 211
Åkerböna 352 376 380 370 359
Raps 867 875 870 865 863

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens och Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 
Lantmännen grynhavre har ett ortsavdrag på 3 kr/100 kg då det inte fanns nollort.
Vara Lagerhus oljeväxter är inklusive oljetillägg.
 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 25 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste