Vinstlyft för norska Tine

Norges största mejerikoncern, Tine-gruppen, fördubblade sitt rörelseresultatunder under årets första tertial. Bakom förbättringen ligger kostnadseffektiviseringar, bättre mjölkbalans och försäljningen av ett gammal mejeri.

 

Norska Tine ökar rörelsevinsten under årets första fyra månader och vill nu se en ökad mjölkproduktion under sommaren.Foto: Ricardofoto

Under årets första fyra månader gjorde norska Tine-gruppen ett rörelseresultat på 665 miljoner norska kronor, 338 miljoner över fjolårsresultatet samma period på 327 miljoner NOK.

Under första tertialet steg Tines omsättning med 1,8 procent till 7,7 miljarder NOK. Tine uppger att omsättningen dock har minskat med 0,1 procent justerat för valutarörelser. Den norska kronan har fallit pressad av nedgången på oljemarknaden under våren.

Halva ökningen reavinst

Av de 338 miljoner NOK som koncernens rörelseresultat har förbättrats med utgörs 185 miljoner NOK av engångsposter. Det är framförallt försäljningen av Tines gamla mejeri i Bergen som har skapat en rejäl reavinst.

I övrigt har resultatet lyfts av Tines åtgärdsprogram för att sänka koncernens kostnader samt en bättre balans i mjölkmarknaden än under 2019. Nu är efterfrågan på den norska mjölken så hög så att Tine efterfrågar kvoter för en ökad produktion.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Måste jag utveckla mitt företag?

Krönika: Ja! Svaret på frågan i titeln behöver egentligen inte vara längre än så. Orsaken till detta korta svar är att på grund av att världen runt oss hela tiden förändras behöver alla företag utvecklas. Men utveckling behöver ju inte alltid betyda tillväxt eller verksamhetsförändring utan utveckling kan ju innefatta många andra delar. Detta som rationalisering och kostnadseffektivisering, samarbeten, differentiering i val av grödor, specialisering, med mera.  

 

Kommentera