På Sötåsen raffineras första vallskörden i ny satsning

På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda körs nu gräs- och baljväxter in i en ny demonstrationsanläggning för grön bioraffinering. Det är en del av en större satsning där resul­tatet ska användas i utfodringsförsök. 

 

Sedan den 2 juni körs gräs- och baljväxter från vallskörden på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda in i en ny demonstrationsanläggning för grön bioraffinering.
 Foto: Sofie Bertilsson, Naturbruksförvaltningen


Biogasanläggningen som nu står på Sötåsen är en del av den större utvecklingsplattformen Green Walleys, en svensk-dansk satsning på grönt bioraffinaderi inom Skagerak-Kattegattområdet. I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder samt socker­råvara som kommer användas i gårdens biogasanläggning. 

Användas för foderförsök

– Just nu raffineras vall som senare kommer användas för olika foderförsök på får, mjölkkor och grisar. I höst kommer även ensilage att raffineras. Uppstarten har gått enligt plan, vi har ett bra team på plats på Sötåsen och även gott stöd från våra danska projektmedarbetare vid Aarhus Universitet, berättar Andrea von Essen, projektledare för Naturbruksförvaltningens del i projektet, i ett pressmeddelande.

Syftet med satsningen är att praktiskt visa upp helhetslösningar för effektivt markutnyttjande men också för att möta efterfrågan på regionalt producerad energi och foder. Tanken är att arrangera demonstrationer för alltifrån energibolag, biogasproducenter, växtodlare till fröföretag, foderföretag samt mjölk- och nötköttsproducenter.

I raffinaderiet blir grödorna till proteinfoder som kommer användas i utfodringsförsök av kor, grisar och får, samt sockerråvara som kommer användas i biogasanläggningen som finns på gården.Foto: Ulrika Åkesson, Agroväst

Visa cirkulär bioekonomi

Men testanläggningen som nu byggs på naturbruksskolan i Töreboda är också ett sätt att skicka med kunskap och inspiration till framtid­ens naturbrukare. 

– Det är en viktig satsning som gör att vi kan visa våra elever och studer­ande hur cirkulär bioekonomi kan fungera praktiskt på en gård. Att utvecklingsprojekt drivs i nära sam­verkan med våra utbildningar är en stor tillgång, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef på Naturbruksförvaltningen.

Demon­stra­tions­an­lägg­ning­­en på Sötåsen är en av två anläggningar i projektet varav den andra anläggningen finns vid Aarhus universitet i Danmark. Flera partners är medverkande i projektet men samordnare och ledare för Green Valley är Agroväst. 

– Green Valleys visar investeringsmöjligheter i grön bioraffinering som öppnar upp för gårds­baserade lösningar där man i kombination med biogasproduktion kan öka andelen regionalt producerat foder och bioenergi. Genom att införa ökad andel vall i växtföljden bidrar lösningen också till ökad kolinlagring, ökad ­biologisk mångfald och minskat näringsläckage, berättar Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst.

 

Projektet Green Valleys

Projektet finansieras genom medel från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak och Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Partners i projektet är förutom Naturbruksförvaltningen även Sveriges Lantbruksuniversitet, Chalmers, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst, Aarhus Universitet och Skive kommune.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste