SLU ändrar upplägg för agronom- och jägmästarexamen

Styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har beslutat att från läsåret 2021–2022 ska de program som leder till agronom- och jägmästarexamen anpassas efter Bolognamodellen, vilket innebär ett treårigt kandidatprogram som kompletteras med en tvåårig master.

Agronom- och jägmästarutbildningen får nytt upplägg. Istället för nuvarande program kommer studenterna från och med läsåret 2021–2022 läsa ett relevant kandidatprogram som kompletteras med en masterutbildning för att få ut examen. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Det nya upplägget betyder att nuvarande fem agronomprogrammen och jägmästarprogrammet ersätts med relevanta kandidatprogram som studenterna kompletterar med en master för att få ut önskad examen.

Beslutet om det nya upplägget fattades vid det årliga beslutet om utbildningsutbudet i juni. Styrelsen beslöt då även att införa en master inriktad mot landskapets betydelse för produktion och konsumtion av mat samt att det för första gången kommer finnas möjlighet att läsa en Politices kandidat (pol. kand.) vid SLU.

– SLU tar samhällsutmaningarna som rör hållbar och klimatsmart matproduktion, energi- och råvaruförsörjning och hälsosamma livsmiljöer för människor, djur och växter på allvar. Bolognaanpassningen av våra agrara och skogliga utbildningar tillsammans med de övriga förändringarna är en viktig förutsättning för att skapa moderna, attraktiva utbildningar som kan utvecklas med den flexibilitet som krävs utifrån arbetsmarknadens så väl som ungdomars situation i dag, säger SLU:s prorektor Karin Holmgren, i ett pressmeddelande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera