Fel fokus i utformning av avgiftssystem, menar branschen

Det pågår arbete med att utforma ett nytt system för avgifter inom den offentliga köttkontrollen. Men nu lämnar kött- och fågelbranschen avgiftsutredningen och ifrågasätter samtidigt huruvida regeringen tar livsmedelsstrategin på allvar. 

I december 2019 fick Livsmedelsverket i uppgift av regeringen att ta fram en ny modell för avgiftssystem inom den offentliga kontrollen på slakteri. Hittills har kött- och fågelbranschen varit involverad i utredningen, men efter vad som beskrivs som fruktlösa diskussioner, träder nu de nu tillbaka. 

Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen.
Foto: Svenska Köttföretagen

– Branschen lämnar avgiftsutredningen, eftersom regeringen inte ger grundförutsättningarna för att ta fram en avgiftsmodell som ger konkurrenskraftiga villkor. Vi har inte ens fått gehör för att utreda en modell med fasta avgifter på en lägre nivå, lika för alla företag, som tillämpas i många andra länder inom EU, säger Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen, i ett pressmeddelande. 

Försämrad konkurrenskraft

Branschen menar att diskussionerna som förts inom utredningen inte är förenliga med livsmedelsstrategin, vars övergripande mål är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten, samtidigt som relevanta miljömål nås. 

Istället håller regeringen och Livsmedelsverket fast vid en avgiftsmodell för köttkontroll som ger en kostnadsnivå som kraftigt avviker mot övriga länder, med negativ inverkan på den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft som konsekvens. 

Maria Donis, vd för Svensk Fågel. 
Foto: Carolina Wahlberg

– Myndigheten kan i en modell med full kostnadstäckning föra vidare alla kostnadsökningar till företagen. Därför befarar vi att den väg, med full kostnadstäckning, som regeringen valt innebär att trenden med ökade kostnader i framtiden fortsätter då det inte finns några incitament till effektivisering, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste