Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 Banker, och försäkringsbolag, delar många gånger upp sina rådgivare i tre kategorier; Privat, Företag och Lantbruk. Denna uppdelning har många gånger irriterat mig eftersom man inte klassar (ur den bemärkelsen) lantbruk som ett företag. Den senaste tiden har jag svängt i denna fråga och inser att vi ska se detta som en styrka i vårt företagande. Vi har en samarbetspartner som har samma kunskap som vi själva. Jag skriver samarbetspartner om banken eftersom jag ser banken som just en samarbetspartner. Jag kan inte utveckla mitt företag om jag inte har en bankrådgivare som förstår min verksamhet och kan hjälpa till.

Förutom att jag driver mitt lantbruk så jobbar jag som vd i en företagsgrupp involverad i flera olika branscher (bygg, fastighetsunderhåll, bilvård, sanering med mera). Den bankkontakt vi har där är väldigt kompetent och vi har en bra relation. Men han har inte någon specifik branschkunskap utan är en generalist och jobbar med många olika typer av företag. När jag diskuterar finansiering, expansion och start av nya bolag med honom så får jag lägga mycket tid på att beskriva, inte bara affärs­idé och kalkyler, utan också bakgrund, marknad, framtiden med mera. Detta för att ge en så bra beskrivning som möjligt och ge honom en möjlighet att sätta sig in i vår affär. När jag diskuterar ­affärer i mitt lantbruk så kan jag gå direkt på investeringen eftersom min bankrådgivare där redan har kunskapen.

Nu vet jag att detta låter som en hyllning till hur våra banker väljer att organisera sina rådgivare men det är inte meningen. Det jag vill få fram i och med detta är att vi som lantbruksföretagare ska nyttja detta faktum att våra banker har detta upplägg. Vi ska se det som en styrka vilket ger oss stora möjligheter till utveckling. 

Ett annat problem som jag möter när jag diskuterar företagsutveckling med mina rådgivare, där jag är anställd, är finansiering. Ett lantbruksföretag har ofta en stark belåningsbar balansräkning. Jag är, precis som alla lantbrukare, van vid att bra och lönsamma investeringar finansieras med hjälp av fastigheten som säkerhet. Så är ju inte fallet för de flesta andra företag och inte fallet här. Vi har god lönsamhet, stark tillväxt, bra likviditet men ingen egentlig balansräkning att prata om. Därför blir finansiering av vår expansion mycket svårare. Lantbruket drabbas ofta av lönsamhetsproblem, vilket är nog så jobbigt, men att finansiera en utbyggnad, ny verksamhet eller liknande är relativt enkelt. 

Hur ska vi då hantera denna insikt? Svaret på frågan är ganska enkel: Utnyttja de fördelar vi har i en stark balansräkning och en samarbetspartner som förstår vår verksamhet. Genom detta kan vi expandera och öka vår lönsamhet. Svenskt lantbruk är ur denna synvinkel lyckligt lottad!
 

 

Christoffer Anderson
Fiestad Management AB

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste