Framtidstro hos ekologiska lantbrukare

Enligt Ekologiska Lantbruksbarometern 2020 planerar 37 procent av de tillfrågade ekologiska lantbrukarna att göra betydande investeringar de kommande tre åren. Många satsar även på försäljning direkt till konsument.  

Stallbyggnader är en av de vanligaste investeringeringarna hos ekologiska lantbrukare. Årets Ekologiska Lantbruksbarometer visar att tre av tio planerar att investera i byggnader eller utrutning för förädling, och allt fler tror att direktförsäljning till konsument och export kommer bli viktigare i framtiden. Foto: Thinkstock

Den vanligaste investeringen enligt Ekologiska Lantbruksbarometern är stallbyggnader eller andra byggnader, och undersökningen visar att nästan tre av tio planerar att investera i byggnader eller i utrustning för förädling.

– Att så pass många planerar att göra större investeringar för sin gård visar att det finns en stark framtidstro bland Sveriges ekobönder. Vi ser också en spännande utveckling där allt fler väljer att satsa på att förädla sina lokala ekologiska råvaror och sälja direkt till konsument via antingen gårdsbutik eller REKO-ring, säger Sofia Sollén-Norrlin, på Ekologiska Lantbrukarna, i ett pressmeddelande.

Ökande direktförsäljning

Lantbrukarna fick även svara på frågan hur de tror att de kommer sälja sina produkter om fem till tio år, 62 procent svarade genom förädlingsföretag som mejerier, spannmålsföretag och slakterier. Däremot tror drygt en av fyra ekologiska lantbrukare (27 procent) att direktförsäljning, exempelvis gårdsbutiker, REKO-ringar, digital handel och Bondens marknad, kommer vara den huvudsakliga försäljningskanalen i framtiden.

God lönsamhet

Av de tillfrågade anser 56 procent att företagets lönsamhet är ganska eller mycket god, vilket är en ökning från 2019 (50 procent). Det är även dubbelt så stor andel som för lantbruket som helhet, då Lantbruksbarometern utförd av Ludvig & CO och Swedbank/Sparbankerna visade att 20 procent upplevde god lönsamhet.  Dock anser tre av tio att lönsamheten är största utmaningen för att utveckla ekoproduktionen.

Viktig export

Jämfört med förra årets undersökning var det även fler, 24 procent jämfört med 18 procent, som tror att export av ekologiska produkter kommer få större betydelse för verksamheten i framtiden.

– Sverige har en unik möjlighet att ta del av den växande marknaden för ekologiskt i Europa. Vi har odlare och producenter i världsklass, gott om råvaror och ett gott renommé. Men för att lyckas behöver vi bli bättre på att berätta om vad den svenska ekologiska maten står för och bidrar till, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Fakta: Ekologiska Lantbruksbarometern

Resultaten baseras på en undersökning där Kantar Sifo intervjuat 500 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och sitt företagande. Undersökningen är utformad av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden på uppdrag av Jordbruksverket.

Källa: Ekologiska Lantbrukarna

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste