Nu går vi in i skördemarknaden

Tröskorna har börjat att rulla i spannmålsfälten på norra halvklotet, skörd 2020 har inletts. I samband med att vi går över till notering för den nya skörden sker en del justeringar.

 

Lantmännens indikativa spannmålsnoteringar  för kvarn- och fodervete har fortsatt den negativa trenden som hängt i sedan våren. Och det sker ingen större förändring i diagrammet när vi byter från skörd 2019 till skörd 2020. För maltkorn och grynhavre blir justeringen större när vi byter från lagrad vara till ny skörd. Grynhavrepriset faller tillbaka från prisnivåer som har präglats av ett begränsat utbud under vår och sommar till en nivå med ökat utbud under skörd. Maltkornets resa går åt motsatt håll då våren varit präglad av överskott och minskad förbrukning och skördepriserna signalerar en normalisering av efterfrågan.


I Skandinavien har frö­skörden inletts och från USA, Ryssland, Frankrike och Storbritannien kommer rapporterna om det tidiga skördeutfallet i höstkorn och höstvete.

Vetepriserna har fortsatt sin sjunkande trend, såväl för ny skörd som lagrad.

Press på grynhavre

I Jordbruksaktuellts noter­ingar byter vi nu skördeår till 2020 och noteringarna för den kommande skörden.  Även om det fortfarande sker en del affärer på lagrad spannmål så ligger nu fokus­et på den nya skörden och skördeutfallet i Sverige, EU och resten av det norra halvklotet.

I prisdiagrammet syns skiftet från skörd 2019 till 2020 tydligast för grynhavre, även om också maltkornet hamnar i ett trendbrott.

Grynhavremarknaden går från en marknad med begränsat utbud till en skörde­marknad där köparna hoppas på ett ökat utbud, i alla fall under skördeperioden. Med ett pris på 152 kr/100 kg så ligger nu havrepriset 4 kr högre än samma period ifjol. Prisfallet från lagrad grynhavre i juni till ny skörd i augusti blev 19 kr, en nedgång på 11 procent.

Uppsving för maltkorn

Maltkornsmarknaden har varit den omvända jämfört med grynhavre. Minskad ölkonsumtion under våren i spåren av Corona har skapat ett överskott av maltkorn på marknaden som pressat tillbaka priserna.

För ny skörd ligger årets maltkornpris på 143 kr/100 kg, 7 kr lägre än samma period ifjol. Men det är ändå en återhämtning från prisnivån i juni på 134 kr/100 kg.

Enligt BM Agri finns det så mycket maltkorn upplagrat i råvarukedjan från 2019 års skörd att inga mälterier/bryggerier känner osäkerhet kring framtiden. Och därför skjuter upp kommande affär­er framför sig.

Lantmännen skriver i sin marknadskommentar att det kommer finnas gott om maltkorn i EU av kommande skörd även om avkastningen justerats ner något under resans gång. För att lyfta maltkornspremien krävs någon form av problem under skördeperioden i EU.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera