Koll på regelverket med Miljöhusesyn

Många är de regler och föreskrifter som lantbrukare har att följa. Verktyget Miljöhusesyn kan vara en god hjälp på traven för att få koll på läget. 

 

Miljöhusesyn kan ses som en hjälp att hålla sig uppdaterad på lagstiftning och regler som man som lantbruksföretagare bör följa.
– Om man vid ett kontrollbesök pekar på att man gjort Miljöhusesyn, då visar man ju på en aktivitet och en vilja att ta det här på allvar. Då tror jag att möjligheten till mer egenkontroll och mindre kontroll från kommunerna ökar, då kan kommunerna ägna sig åt annat, säger Per-Olov Johansson. Foto: Mostphotos


Som lantbrukare är det en hel del regler som man har att förhålla sig till. Föreskrifterna täcker olika områden så som miljö, växtodling, djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet samt arbetsmiljö. Ett sätt att överblicka det hela kan vara att ta hjälp av Miljöhusesyn. 

Verktyget är framtaget av LRF i nära samarbete med framförallt Jordbruksverket, men även andra berörda myndigheter. 

– Miljöhusesyn samlar de regler och förordningar som lantbruket har att leva upp till. Vi uppdaterar kontinuerligt med information från sju olika myndigheter. Till varje regel kopplas en fråga, berättar Per-Olov Johansson, som är projektledare för Miljöhusesyn. 
 

Per-Olov Johansson har konsultuppdrag åt LRF som projektledare för Miljöhusesyn, och arbetar bland annat med produktutveckling. Han avslöjar att visionen är att verktyget framöver ska kunna hjälpa till att hålla reda på olika datum.
– Exempelvis om man har ett tillstånd som gäller fram till 2021, så tänker vi oss att systemet ska kunna meddela användaren inför att tillståndet behöver förnyas, berättar han. Foto: Privat

Specifik checklista

Rent praktiskt går det till så att användaren skaffar ett konto och loggar in. Därefter registreras uppgifter om exempelvis församling och verksamhetens inriktning, vilket gör att man får upp en checklista med bara de frågor som är aktuella för det specifika företaget. Efter att frågorna besvarats genererar systemet en lista på eventuella brister som behöver åtgärdas. 

I dag är det huvudsakligen den webbaserade versionen av Miljöhusesyn som används.  

– Från att vi har tryckt jättemånga exemplar så trycker vi nu väldigt få. Men det finns en pdf på webben som man kan ladda ner om man vill ha det på papper, berättar Per-Olov. 

Skapar trygghet

Även om verktyget administreras av LRF är det öppet för alla lantbruksföretagare, även de som inte är LRF-medlemmar. Det finns i dag över 15 000 registrerade användare, med olika grad av aktivitet i systemet. Siffran kan sättas i relation till att det enligt Jordbruksstatistisk årsbok 2019 fanns runt 63 000 lantbruksföretag i Sverige 2016, varav cirka 15 000 heltidsjordbruk.

– Gör man sin Miljöhusesyn en gång per år, då har man koll på vad som krävs. Har man koll på de här sakerna så ger det även nytta i företagandet, man känner sig trygg i sin verksamhet, menar Per-Olov och pekar särskilt på vikten av att hålla sig uppdaterad på vad som gäller för de områden som berör tvärvillkoren, då brister kan ge avdrag på stöden. 

Hans Blackert driver Blackert Lantbruk utanför Skänninge tillsammans med sin fru Jeanette. Företaget inkluderar växtodling och grisuppfödning och Hans är en van Miljöhuse­syn­användare. 
Foto: Privat

”Via Miljöhusesyn får man en tankeställare”

Blackert Lantbruk AB är ett av de företag som årligen gör Miljöhusesyn. 

Hur länge har ni använt Miljöhusesyn?

– Vi har använt oss av Miljöhusesyn i omkring tio år. 

Hur använder ni Miljöhusesyn?

– Vi gör den en gång per år. Jag tycker det är smidigt med den webbaserade lösningen. Man sätter sig helt enkelt vid datorn matar igenom frågorna. Det brukar ta två till tre timmar per gång och det går utmärkt att bryta mitt i och logga in igen senare och fortsätta. 

Vad ger det er och ert företag att göra Miljöhusesyn?

– Vi försöker ha skaplig ordning ändå, men via Miljöhusesyn får man en tankeställare. Även fast man redan gör rätt kan det vara skönt att få det bekräftat. Jag tycker också att det är bra att det är tydligt angivet i de fall då frågan är kopplad till tvärvillkoren, det är inte lätt att hålla i huvudet vilka regler som ger tvärvillkorsavdrag annars. Åtgärdslistan som man får på eventuella brister är också väldigt användbar.

 

Mer om Miljöhusesyn

På miljohusesyn.nu kan du läsa mer och skapa dig ett användarkonto för att kunna nyttja verktyget. Där finns även mallar för beräkning av spridningsareal och lagringsbehov för stallgödsel.

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste