CEJAs Farm to Fork får gehör

Den 13 juli hade paraplyorganisationen för unga bönder, CEJA, ett möte tillsammans med jordbrukskommissionären för att dela oron som uttryckts i den nyligen publicerade Farm to fork strategin.  

 – Det var en bra möjlighet att uppvisa den diversitet som finns inom lantbruket ute i Europa, säger ordförande för CEJA, Jannes Maes, i ett pressmeddelande. Foto: Isabella Odmark

Mötet som hölls online gavs CEJA:s medlemmar från hela Europa möjligheten att möta jordbrukskommissionären Janusz Wojciechowski som kunde dela deras oro inför framtiden för den agrara sektorn. Dialogen mellan Wojciechowski och CEJA:s medlemmar handlade i huvudsak om organisationens oro uttryckt i den nyligen publicerade ”Farm to Fork and biodiversity strategies”, brist på generationsskiften och behov av en mer riktad politik med bakgrund till detta.

– CEJA räknar med att kommissionär Wojciechowski står bakom alla unga lantbrukare för att kunna övervinna de utmaningar som unga lantbrukare går till mötes och utforma en politik för jordbrukets framtid, säger ordförande för CEJA, Jannes Maes, i ett pressmeddelande.

Mångfald och hållbarhet

Medlemmarna i CEJA framhöll också deras ståndpunkt i Farm to fork strategin. Europas unga lantbrukare ser strategin som en modell som kan avgöra hela resan för sektorn, de vill till exsempel se ett bättre erkännande av sektorns mångfald och större insatser för mer hållbarhet.

Medan de själva strävar efter att maximera sin effektivitet genom en minskad nivå av insatser som skapar positiva resultat både i produktionen och i miljöprestanda, vill unga lantbrukare lyfta fram behovet av investeringsstöd för att de framgångsrikt ska kunna genomföra de adekvata tekniska verktygen och förvaltningsvalen.

Vägen till framgång enligt CEJA:s uppfattningar är att uppmuntra varje enskild lantbrukare att bidra med sin egna verklighet, potential och ambition.

– Medans vi omfamnar de ambitioner som FN har för hållbar utveckling, tror vi att det som finns uttryckt i Farm to Fork strategin, där det misslyckats i sin mest avgörande aspekt, att inte lämna någon på efterkälken, säger Maes tillägger:

– Social och ekonomisk hållbarhet kan inte bara vara fina ord, det är en förutsättning för att förslag ska bli framgångsrika eller ens godtagbara.  

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste