Vill se krafttag i rovdjurspolitiken

Förändringar i ersättningssystemet och förbättrade skyddsjaktsrutiner, det och mycket mer diskuterades när LRF Örebro samlade politiker och lantbrukare i Askersund, en dag under parollen: varg och livsmedelsproduktion.

LRF Örebro bjöd in riksdags-, region- och kommunpolitiker till en dag att diskutera varg och livsmedelsproduktion. Varg diskuterades i synnerhet och då bland annat ersättning, antalet vargar och skyddsjakt, men även skador av annat vilt kom på tal under dagen. Foto: Towe Johnson

Ett 40-tal lantbrukare och politiker samlades på gården i Askersund där det för två år sedan skedde ett vargangrepp som förorsakade livet på 29 får. Frågan om ökad livsmedelsproduktion och varg kan kombineras i länet var det som samtliga var där för att samtala kring.

Gudrun Haglund-Eriksson, ledamot i LRF: regionstyrelse och ordförande fåravelsförbundet, Anna Åman, regionansvarig skog och vilt LRF Örebro och Jan Lundberg, ordförande LRF Askersund och månskensbonde med 50 hektar spannmålsodling.  Foto: Towe Johnson

– Vi måste skapa förutsättningar för unga lantbrukarna att ta över med en sån trygghet att man vågar satsa. Ska vi öka produktionen så måste det finnas en långsiktighet och stabilitet som gör att man vet spelreglerna. Så länge vi har varg kommer vi ha angrepp, men vi måste också veta att händer det något så får vi ersättning. Tanken är att vi ska slippa bidragen och få betalt för produkterna, men så länge vi inte är där så måste vi ha ersättning på vägen, säger Gudrun Haglund-Eriksson rovdjursansvarig LRF Örebro och ordförande i fåravelsförbundet.

Utgångspunkten för dagen var den motion som skrevs i våras av LRF Örebros regionstyrelse där man pekade på att gränsen är nådd i rovdjursfrågan och man uppmanade till ett större politiskt ansvar för att inte fler gårdar ska lägga ned sin verksamhet.

– Nu är det faktiskt bråttom att politikerna måste våga göra något och ta ansvar för den politiken som är satt, säger Anna Åman regionansvarig skog och vilt LRF Örebro.

Taket begränsar

En av de primära åtgärderna LRF vill se och som diskuterades var förändring av ersättningssystemet.

– Det är orimligt som det ser ut i dag, säger Anna som också var moderator för dagen. Här vill LRF se åtgärder i form av en hundraprocentig ersättning både för direkta och indirekta skador vid angrepp och att det inte ska begränsas av EU:s regelverk för statsstöd.

– Det är bra att vi kunnat lyfta dom begränsningar som man har upplevt i ersättningssystemet och vi ser att det är information som inte nått fram innan. Kontakten är viktig och att det är politiker som hör av sig och ställer fler frågor om hur förvaltningen fungerar, säger Mona HansErs, enhetschef för art och vilt på länsstyrelsen Örebro län. Foto: Towe Johnson

– Ersättningarna är i dag kopplade till EU:s statsstödsregler och där finns ett tak som är satt. Har man då fått torkstöd eller ersättning för röjning under rovdjursavvisande stängsel, om man redan haft kostnader för ett angrepp och nått taket, får man inte någon ersättning vid ett nytt angrepp. Eller om vi skulle hamna i en ny situation med torka. För att det i dag ses som bidrag trots att det är ersättning för kostnader som har uppstått av angrepp, berättar Mona HansErs, enhetschef för art och vilt på länsstyrelsen Örebro län.  

Flertalet politiker på plats var samstämmiga i att det krävs förändringar gällande ersättningar.

– Det känns som att de här insikterna om de här problemen gick fram och att vi fått gensvar, säger Gudrun.  

Otrygghet att anmäla

Något annat som kom upp under dagen var frågan om personuppgifter som blir offentliga handlingar vid en anmälan.

– Det var en insikt många fick med sig, att det finns de som inte vågar anmäla angrepp eller söka skyddsjakt för att man är rädd för trakasserier i och med att det blir en offentlig handling, säger Anna.

– Vi hör från lantbrukare att man känner en osäkerhet inför att anmäla ett rovdjursangrepp för man vill inte riskera att sina uppgifter exponeras. Länsstyrelsens handlingar är offentliga så det är ju en väldigt dålig situation om man inte vågar anmäla för det innebär att vi inte har rätt grund i rovdjursförvaltningen, säger Mona.

Om livsmedelsstrategin ska uppfyllas menar LRF att störningarna och riskerna med rovdjuren måste tas på allvar. Långsiktiga spelregler var något som flertalet lantbrukare på plats tryckte på. Låg lönsamhet som lammproduktionen i dag erfar innebär sårbarhet inför risker och vargen kan vara det som får bägaren att rinna över, menade en lantbrukare på plats. Foto: Towe Johnson

Jämnare fördelat

LRF vill i dag se en jämnare fördelning av vargarna över landet och fick gensvar av bland annat representant från viltförvaltningen som menade att antalet i Örebro är för många. En annan deltagare på plats la fram förslaget om vargreviret i länet bör tömmas så att möjlighet ges att andas ut.

Från politiken fanns representanter från flertalet partier och från både kommun-, region- och riksdagsnivå. Från LPO menade man att varg inte ska finnas alls och att den administrativa arbetsbördan inte ska ligga på lantbruket utan hos myndigheterna. Både Liberalerna och Centerpartiet menade att vargen har en plats här men inte alla på en plats. Den behöver förvaltas och det bör finnas fungerande skyddsjakt och licensjakt.

Dagens möte ägde rum ute i fält i anslutning till en beteshage med får. På denna plats var det för två år sedan angrepp av varg innanför rovdjursavvisande stängsel. Foto: Towe Johnson

Stå upp

En uppmaning kom från LRF till de närvarande politikerna som löd ” Stå upp för jordbrukspolitiken när frågorna kommer på ert bord” Det måste finnas en förvaltning och det måste finnas ersättningar.

– Politikerna måste våga nu, så det blir verkstad. Medan gräset växer sakta så dör kon, och kon i det här fallet är lantbruket. Det händer för sakta. Jag är fortfarande lantbrukare, men i övre medelåldern och kommer ju sluta snart, säger Jan Lundberg ordförande LRF Askersund och lantbrukare.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste