Vad innebär Jordbruksverkets förslag för lantbruket?

Trots att det är semestertider för många återkommer Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin snabbt när Jordbruksaktuellt söker henne för en kommentar på deras förslag till förändring av landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket föreslår stora förändringar av landsbygdsprogrammets utformning, nu återstår det att se vad budgetförhandlingarna under EU-toppmötet leder till. Foto: Emma Sonesson

Vad är det ni vill göra?

–I och med förlängningen av landsbygdsprogrammet har vi fått i uppdrag från regeringen att lämna tre budgetförslag som sträcker sig mellan 2021–2023, alltså att dessa förslag kan komma att bli reella under två år men tanken är att de ska ge inspel även framåt.

Hur har ni kommit fram till detta?

– Vi uppfattar att det finns ett brett stöd för ett smalare och kraftfullare program, men jag skrev själv en debattartikel om detta för två år sedan. Det är ett viktigt verktyg, att verkligen prioritera landsbygdsprogrammet för att kunna stödja livsmedelsstrategin och jordbruket. För det yttersta målet med livsmedelsstrategin är ju att stärka lantbrukets konkurrenskraft och svensk livsmedelsproduktion, samtidigt som relevanta miljömål. Genom att använda programmet för att stödja jordbrukets miljöarbete blir det också en långsiktighet.

Vad är det då ni föreslår?

–Vi har lämnat tre olika budgetförslag till regeringen för landsbygdsprogrammet beroende vilken budget det blir. Ett för om budgeten förblir oförändrad och två förslag om det blir en minskning på 15 eller 30 procent.

Budgetförhandlingarna pågår just nu och man vet inte vad jordbruksbudgeten blir och därför vill regeringen se olika alternativ, menar Nordin.

Det nya förslaget

I Jordbruksverkets förslag vill man att flertalet stöd till landsbygdsutveckling, utöver de till jordbruk, ska flyttas till Leader från och med 2023.

–Vi tycker till exempel att bredband, inte ska ligga under landsbygdsprogrammet eftersom vi har en expertmyndighet, post- och telestyrelsen som ansvarar för sådana stöd. Liksom stödet till service på landsbygden, lanthandlar och liknande. Det är ju jätteviktigt precis som bredband, men det är tillväxtverket som är experter på sådana saker, säger hon och fortsätter:

– Att man försöker rensa landsbygdsprogrammet till det som rör jordbruk och livsmedelsproduktion, och sen det som är allmän landsbygdsutveckling lägger man i Leader. Så att man har den här breda landsbygdsutvecklingen på lokal nivå och att den sköts där.

Positiv inställning

Enligt Nordin har LRF varit positivt inställda till förslaget som ligger i linje med vad de önskar, även om det fanns vissa detaljer som de hade andra uppfattningar om.

– I vårt förslag ligger det högre ersättningar till lantbrukare också. För om man minskar antalet åtgärder då finns det ju också möjligheter att öka ersättningarna till de åtgärder som finns kvar, i det här fallet till lantbrukarna. I vårt huvudförslag föreslår vi ökade ersättningar för miljösatsningarna och likadant mer pengar till investeringsstöd till exempel. Vi har uppfattat att investeringsstödet är ett viktigt stöd och då kan man prioritera en större andel på en del kraftigare åtgärder som bidrar till konkurrenskraft, säger hon och fortsätter.

–De ersättningar som vi menar stärker jordbrukets konkurrenskraft är jordbruksstöden, de årliga utbetalningarna liksom miljöersättningarna, djurvälfärdsersättningar och kompensationsbidraget. Även investeringsstöd och den typen av åtgärder som underlättar för jordbruket att investera i ny teknik menar vi stärker konkurrenskraften.

När är förslaget på plats?

–Det kommer gå ganska snabbt för regeringen måste nu ta ställning till detta i höst för det ska ju börja gälla från 2021. Vårat förslag avser 2021–2022 sedan 2023 börjar en ny programperiod, så till hösten ska vi få besked.

Tror du Corona-pandemin påverkar budgetförhandlingarna och vilket förslag det landar i?

–Det kan jag bara spekulera i men jag tror att både torkan 2018 och Corona har gjort att man fått upp ögonen, att man ser betydelsen av att ha en robust och hållbar livsmedelsproduktion i landet så det tror och hoppas jag att man kommer ihåg, avslutar Nordin.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste