LRF: Jordbruksbudgeten är en besvikelse

Budgetförhandlingarna i EU ledde till tio procents minskning av jordbruksbudgeten, jämfört med nuvarande budget. "Omöjligt att nå målen om tillväxt när minskningen är så pass stor", menar LRF. 

EU:s stats- och regeringschefer har kommit överens om EU:s långtidsbudget samt ett återhämtningspaket efter covid 19-pandemin. I överenskommelsen framgår det att jordbruksbudgeten kommer att reduceras med tio procent jämfört med nuvarande budget. Foto: Mostphotos

Förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, Palle Borgström, är besviken på regeringens förhandlingar. 

– Både i Sverige och EU förväntar sig politiker att jordbruket ska göra mer. Det är orimligt att kräva mer men betala mindre, säger Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Omöjligt att uppnå

Palle Borgström, förbundsordförande LRF. Foto: Madeleine Rapp

Såväl Sverige som EU har satt höga mål för livsmedelsproduktionen. I Sverige beslutade riksdagen 2017 om en livsmedelsstrategi där man vill att svensk livsmedelsproduktion ska öka samtidigt som den ska vara en ledstjärna i klimatomställningen. Inom EU har man beslutat om två hållbarhetsstrategier, Grean Deal och Farm to Fork, där man kräver att lantbruket ska ställa om till en mer hållbar produktion. Genom minskningen av jordbruksbudgeten tappar jordbruket sin konkurrenskraft såväl i Sverige som inom EU menar LRF.

– Politiker förväntar sig att jordbruket ska göra mer. Ersättningarna inom jordbrukspolitiken är en förutsättning för bra och lokalproducerad mat. Det blir omöjligt att nå målen om tillväxt när minskningen är så pass stor, säger Palle.

Till skillnad från Sverige lyckades många andra EU-länder förhandla fram extra finansiering till pelare två. Nu utgår LRF ifrån att regeringen ska skjuta till egna medel.

– De här pengarna är centrala för att vi ska kunna genomföra kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Jag utgår ifrån att en del av den rabatt som Sverige förhandlat sig till på EU-avgiften istället läggs på nationell medfinansiering till svensk landsbygd.

Frivilligt takbelopp

Något som upplevs som positivt i budgetförslaget är att takbeloppet på 100 000 euro till enskilda gårdar ska vara frivilligt.

– Jag förutsätter att Sverige inte kommer använda åtgärden. De är viktigt att lantbrukare som förbättrat sin konkurrenskraft genom effektiviseringar inte straffas genom ett takbelopp, säger Palle Borgström.

Långtidsbudgeten

Långtidsbudgeten för perioden 2021–2027 omfattar 1 074 miljarder euro. Utav dessa är jordbruksbudgeten på 336,4 miljarder euro. Utöver det tillkommer återhämtningspaketet efter covid-19 på 750 miljarder euro för perioden 2021–2024. Av dessa är 312,5 miljarder euro bidrag och 360 miljarder euro lån. 7,5 miljarder euro av återhämtningspaketet går till jordbrukets andra pelare, landsbygdsutveckling.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste