Svenska grispriser i Europatopp

Det svenska grispriset är nu tredje högst i EU. Coronakrisen har satt en hård press på de stora europeiska producenternas grispriser samtidigt som det svenska har stärkts.

 


Stora exportörer av griskött, som Tyskland och Danmark, har drabbats hårt av en minskad efterfrågan från restauranger och storkök. Den minskade efterfrågan har lett till kraftigt prispress från rekordhöga nivåer. I Sverige har efterfrågan på svenskt griskött än så länge gynnats av förändrade konsumtionsmönster, med en förstärkning av grispriset som följd. Källa: EU-kommissionen.
 

I slutet av april hade det svenska grispriset under de senaste tolv månaderna legat under genomsnittspriset i EU. Och det svenska grispriset låg ett par kronor lägre än danska och tyska priser. 

Coronavändning

Men redan i mars vände utvecklingen för både EU:s grispriser och det svenska grispriset. Medan grispriserna i länder som Tyskland och Danmark med stor export började att falla kraftigt så stärktes det svenska priset. 

I spåren av Coronas utbredning minskade antalet måltider som kom från storkök eller restauranger. I många länder innebar det dels en minskad inhemsk efterfrågan på kött och kraftigt försämrade exportmarknader. I Sverige medförde den flyttade konsumtionen från storkök till egen matlagning att andelen svenskt kött ökade och därmed stärkte efterfrågan i Sverige. 
 

Efterfrågan på svenskt griskött förstärktes under början av sommaren med det fina grillvädret. Även att fler väljer att semestra hemma kan nog hjälpa till att stärka efterfrågan på svenskt kött till grillarna. Foto: Mostphotos

Förstärkt av valutan

Även valutan hjälpte under början av våren till att försämra konkurrenskraften för importerat kött. Med en svagare svensk krona blev det allt dyrare att importera kött prissatt i euro.

Nu har dock den svenska kronan återhämtat sig till nivåer pre-corona.

Tyska problem

Som vi har rapporterat om tidigare så har det varit problem på tyska slakteri med spridning av covid-10 bland den inhyrda personalen. Så stora problem att det har slagit igenom i både ändrad arbetslagsstiftning och diskussioner kring djurvälfärd.

Den negativa publiciteten kring slakterierna uppges också ha påverkat de tyska konsumenternas efterfrågan på griskött negativt, med fallande försäljning som följd.

En direkt följd av Covid-19-utbrottet bland personalen blev tillfällig stängning av Tönnies slakteri i Rheda-Wiedenbrück, vilket också är Tysklands största grisslakteri. En stängning som innebär att det nu uppges finnas en slaktkö på 500 000 grisar i Tyskland som behöver slaktas på andra slakterier i landet och Nederländerna.

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste