Flest kor finns på Gotland

Med 19 200 kor är Gotland den kommun med flest antal kor i landet och i Borgholm, Öland, finns det fler kor än människor. Med ny statistik listar Jordbruksverket antalet kor i landet.  

I Jordbruksverkets senaste statistikrapport listas antalet kor i Sverige per kommun. Foto: Carolina Wahlberg

I en ny statistikrapport har Jordbruksverket gjort en specialkörning från lantbruksregistret för att studera antalet kor samt antalet företag med kor per kommun i landet. Det är siffror som gäller för 2019 och inkluderar både köttkor och mjölkkor.

Med 19 200 kor toppar Gotland listan över antalet kor i kommunen. Därefter följer Falköping med 13 151 kor och Borgholm med 12 600 kor. I samtliga kommuner som finns med på topplistan har antalet kor minskat, förutom i Varberg kommun som öka med 100 kor under fjolåret.

Var tredje ko eko

Även antalet ekologiska kor har listats där Linköping ligger i topp med 3 500 ekologiska kor det vill säga var tredje ko i kommunen. På andra plats kommer Falköping med 3 200 ekologiska kor följt av Gotland med 2 500. Dock saknas andelen ekologiska kor i många kommuner av sekretesskäl, skriver Jordbruksverket.

När det gäller flest företag med kor toppar även här Gotlands kommun listan med drygt 353 företag i juni 2019. Strax efter kommer Falköping, Hässleholm, Jönköping och Kristianstad. Samma kommuner ligger i topp tre över besättningsstorlek, antalet kor per företag, där antalet för Gotlands del var 54 kor per företag.

Fler kor än människor

På norra Öland i Borgholms kommun gick det 2019 1,2 kor på varje person som är skriven i kommunen och är därmed den enda kommunen i landet där det finns fler kor än människor. I Ydre kommun hade 0,7 kor per person och Kinda kommun motsvarande 0,6 kor per person.

Flest nötkreatur per kommun är också listat och även här har Gotland första platsen. I de tio kommuner som toppar listan finns även en femtedel av Sveriges betesmark, cirka 116 000 hektar sammanlagt.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste