Flest kor finns på Gotland

Med 19 200 kor är Gotland den kommun med flest antal kor i landet och i Borgholm, Öland, finns det fler kor än människor. Med ny statistik listar Jordbruksverket antalet kor i landet.  

I Jordbruksverkets senaste statistikrapport listas antalet kor i Sverige per kommun. Foto: Carolina Wahlberg

I en ny statistikrapport har Jordbruksverket gjort en specialkörning från lantbruksregistret för att studera antalet kor samt antalet företag med kor per kommun i landet. Det är siffror som gäller för 2019 och inkluderar både köttkor och mjölkkor.

Med 19 200 kor toppar Gotland listan över antalet kor i kommunen. Därefter följer Falköping med 13 151 kor och Borgholm med 12 600 kor. I samtliga kommuner som finns med på topplistan har antalet kor minskat, förutom i Varberg kommun som öka med 100 kor under fjolåret.

Var tredje ko eko

Även antalet ekologiska kor har listats där Linköping ligger i topp med 3 500 ekologiska kor det vill säga var tredje ko i kommunen. På andra plats kommer Falköping med 3 200 ekologiska kor följt av Gotland med 2 500. Dock saknas andelen ekologiska kor i många kommuner av sekretesskäl, skriver Jordbruksverket.

När det gäller flest företag med kor toppar även här Gotlands kommun listan med drygt 353 företag i juni 2019. Strax efter kommer Falköping, Hässleholm, Jönköping och Kristianstad. Samma kommuner ligger i topp tre över besättningsstorlek, antalet kor per företag, där antalet för Gotlands del var 54 kor per företag.

Fler kor än människor

På norra Öland i Borgholms kommun gick det 2019 1,2 kor på varje person som är skriven i kommunen och är därmed den enda kommunen i landet där det finns fler kor än människor. I Ydre kommun hade 0,7 kor per person och Kinda kommun motsvarande 0,6 kor per person.

Flest nötkreatur per kommun är också listat och även här har Gotland första platsen. I de tio kommuner som toppar listan finns även en femtedel av Sveriges betesmark, cirka 116 000 hektar sammanlagt.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 juli 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Måste jag utveckla mitt företag?

Krönika: Ja! Svaret på frågan i titeln behöver egentligen inte vara längre än så. Orsaken till detta korta svar är att på grund av att världen runt oss hela tiden förändras behöver alla företag utvecklas. Men utveckling behöver ju inte alltid betyda tillväxt eller verksamhetsförändring utan utveckling kan ju innefatta många andra delar. Detta som rationalisering och kostnadseffektivisering, samarbeten, differentiering i val av grödor, specialisering, med mera.  

 

Kommentera