Småskaliga livsmedelsproducenter hotas när Bondens marknad upphör

I våras fattades beslut om förbud mot folksamlingar på över 50 personer. Förbudet kvarstår, vilket Anna Karin Gidlund, getostproducent i Djuptjärn utanför Umeå menar är ett hot mot småskaliga livsmedelsproducenter och även mot Livsmedelsstrategin.

Småskaliga livsmedelsproducenter drabbas hårt av följderna av coronapandemin, värst är det för grönsaksodlarna.
– Vi är ju några stycken som har bokat platser på Renmarkstorget och Rådhustorget på lördagar under augusti och första helgen i september, men det fanns inga fler lediga tider där. Bondens marknad i Umeå pågår normalt på lördagar från början av augusti och hela september. Men kommer man in i oktober då har ju alla grönsaker frusit bort.  Foto: Anna Karin Gidlund

En viktig försäljningskanal för Anna Karin Gidlund och många andra småskaliga livsmedelsproducenter är Bondens marknad runt om i Sverige, som nu på många platser tvingas stänga på grund av ordningslagens begränsningar kring folksamlingar till följd av corona-pandemin.

– Jag är getostproducent och brukar vara med på Bondens marknad i Umeå. Och tidigt trodde man att man skulle kunna hitta former för att kunna ha Bondens marknad i Umeå, men ju längre tiden led ju omöjligare var det, berättar Anna Karin och fortsätter:

– Man tillämpar ordningslagen för offentliga sammankomster på mer än 50 personer. Bondens marknad räknas dit trots att den är utomhus, och i fallet med Umeå då, där man fått tillstånd att använda Vänortsparken också, som är en jättestor yta, förutom den här gatan som man använder i vanliga fall.

Olika behandling

När Anna Karin pratat med andra gårdsmejerister har hon fått höra att man gjort olika i hela Sverige.

– I Sundsvall räknas inte utställarna som en del av folksamlingen. I Luleå har kommunen utökat sina torgplatser men i Stockholm och Linköping ställs det in och på andra ställen får man fortsätta med utökat avstånd. Men i fallet med Umeå då, i och med att man fick använda parken, hade ju avståndet blivit hur stort som helst mellan marknadsstånden.

Föreningen för Bondens marknad i Umeå fick inte polistillstånd eftersom polisen i Västerbotten räknat utställarna till de 50 personerna vilket är mer än hälften av antalet man får vara.

– Då är det ju liksom omöjligt. Även om vi skulle stå där och räkna kan vi ju inte släppa in 25 kunder i taget, vi är liksom minst 25 utställare.

Svaret från Umeå kommun om att öka antalet torgplatser, som hade kunde ha varit ett alternativ och inte heller krävt något polistillstånd, var att man diskuterat detta men inte varit beredd att göra det. Istället uppmanades livsmedelsproducenterna att söka polistillstånd.

Vill att LRF ska lyfta frågan

Efter att man både försökt kontakta Umeå kommun, polisen, Folkhälsomyndigheten och landsbygdsministern, sträcker nu Anna-Karin ut en hand till LRF för att driva frågan för småskaliga livsmedelsproducenters räkning och även Livsmedelsstrategins efterlevnad.

– Frågan måste ju lyftas med regeringen, för det är ju bara de som kan göra något åt det här vad jag har förstått.

När Anna Karin ställde frågan till Folkhälsomyndigheten fick hon till svar att ”Det ni kan göra är att överklaga beslutet. Hur Polismyndigheten tolkar ordningslagen är inget Folkhälsomyndigheten kan eller får ha en uppfattning om”. 

Motarbetar Livsmedelsstrategin

Bondens marknad i Umeå brukar börja första helgen i augusti, något som Anna-Karin har svårt att se att det ska bli av. Även om vissa kommuner har lyckats utöka antalet torgplatser, är det ett hårt slag mot småskaliga livsmedelsproducenter som kanske rättat sin produktion efter ett visst antal försäljningskanaler. Värst är det för grönskasaksodlare om Bondens marknad upphör, menar Anna Karin.

– Det är så absurt när vi har en livsmedelsstrategi, som folk jobbar med på olika myndigheter för att vi ska få till en ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Att vi då har en förordning som gör att ordningslagen gäller max 50 personer, inklusive försäljare, på Bondens marknad där två meters avstånd absolut inte är ett problem. Samtidigt som man på kommunens torgplatser kan bedriva handel utan att ordningslagen ens gäller.

– Vi vill ju inte att folk ska bli sjuka i corona, vi vill ju att man ska hålla avstånd. Men det är ju mindre risk att smittas av oss, utomhus, än att gå in på en affär.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste