Oron för corona-smittade livsmedel klargörs

Efter den senaste tidens rapporteringar om coronasmittade slakterier är konsumenter oroliga för i vilken mån covid-19 riskerar att smitta via livsmedel. Oberoende experter klargör tumultet.

Efter att ett flertal slakterier tvingats stänga på grund av att personalen insjuknat i corona, har en oro hos konsumenter vuxit att det smittas via livsmedel. Internationella forskare menar att det är osannolikt att corona skulle smitta så. Foto: Mostphotos

I flera EU-länder liksom i USA och Brasilien har slakterier tvingats stänga då stora delar av personalen smittats av covid-19 eller det officiella namnet sars-cov-2. Trots omfattande säkerhetsåtgärder har viruset spridit sig bland befolkningen och även på slakterierna.

FN:s mat och jordbruksorganisation FAO och det tyska institutet för riskbedömning BfR har forskat i frågan och enligt forskarna är det osannolikt att smittan sprids via maten, skriver landsbygdensfolk.fi.

Kontaminering av kött är möjlig under slakt, styckning och bearbetning av kött, men forskare vid FAO och BfR har ingen kännedom om några sådana fall. Enligt Bfr finns det ingenting som tyder på coronaviruset skulle utgöra någon fara för konsumenter som förtärt livsmedel från nedsmittade anläggningar.

Nyttodjur inte mottagliga

En del djurslag, exempelvis grisar och höns är inte mottagliga för infektioner av typen sars-cov-2 och därmed kan man utesluta att djuren skulle bära på smitta och sprida coronaviruset till människor.

Chefen för tyska BfR, Andreas Hensel, försäkrar att coronaviruset inte heller kan föröka sig i eller via livsmedel utan ett levande värddjur eller en mänsklig person. Det finns alltså ingenting som tyder på att människor skulle infekteras direkt via mat, såsom kött eller köttprodukter.

Hygienföreskrifterna som finns på ett slakteri finns till just för att förhindra ett felaktigt beteende, som teoretiskt sett skulle kunna sprida smittor. I matvarubutiker förvaras dessutom köttprodukter i regel bakom disk för att skydda mot droppar (aerosoler) från nysande och eller hostande kunder vilket minskar risken för kontaminering. Dessutom är de flesta produkter förpackade hos tillverkaren, poängterar BfR.

Mer Forskning krävs

I en nyligen publicerad rapport från FAO har man kommit till liknande slutsatser som den tyska studien och hänvisar också till denna. FAO:s forskare menar att det behövs mer forskning för att kunna klarlägga mottagligheten av viruset hos andra djurslag liksom får, getter, hästar, kaniner och kor.

Inom FAO planerar man att fortsätta forskningen kring hur covid-19 sprids mellan olika arter eftersom upp till 75 procent av alla nya, zoonotiska infektionssjukdomar medräknat coronaviruset, kan infektera både människor och djur.

Covid-19-viruset har sannolikt sitt ursprung i fladdermöss men det finns också en möjlighet att en annan djurart, en så kallad mellanvärd, kan ha spelat roll för överföringen av viruset till människor, menar FAO.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste