Torkan har gått hårt åt odlingen av åkerböna

Jordbruksverket skriver i sin blogg Jordbruket i siffror att odlingen av åkerböna ännu inte repat sig efter det skördemässigt katastrofala året 2018.

Under torråret 2018 skördades cirka elva procent av den svenska åkerbönsodlingen som ensilage jämfört med ifjol då endast 0,6 procent blev ensilage. Foto: Jordbruksverket/ Jordbruket i siffror

Runt 30 000 hektar odlades årligen med åkerböna under åren 2016-2018. Förra året odlades enbart 18 000 hektar med åkerböna och i år visar den preliminära statistiken 20 000 hektar, vilket är en tredjedel mindre jämfört med tidigare år.

I SCB:s skördestatistik meddelade merparten av lantbrukarna att åkerbönan torkat bort så pass att det inte gått att ta en ensilageskörd av grödan under torråret 2018. Under 2018–2019 rapporterade lantbrukare om skador av bönsmyg och i år har det uppkommit en del kommentarer om dålig grobarhet, vilket kan härledas till kvaliteten på utsädet från 2018.

Emellertid hektarsskördarna

I sin helhet har hektarskördarna emellertid återhämtat sig i hela landet under år 2019 då dessa nästintill varit det dubbla jämfört med 2018, dock endast sex procent högre än femårsgenomsnittet vilket kan bero på att den låga skörden 2018 ingår i beräkningarna.

Mest areal åkerböna odlades 2019 i Västra Götalands län där 39 procent av odlingsarealen var belägen då. Dock minskade den tröskade arealen åkerböna med 31 procent 2020 jämfört med föregående år. Detta är dock en procentenhet högre än femårsgenomsnittet. Totalskörden uppskattas till 60 200 ton 2019, vilket är 73 procent mer än året före men samtidigt 26 procent mindre än femårsgenomsnittet.

I bild syns ingen torka men en samodling med åkerböna och korn i ett av fälten på Slätte Ekodag 2019.  Foto: Towe Johnson

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste