Covid-19-situationen på svenska slakterier

Från bland annat USA, Tyskland och Danmark har det rapporterats om nedstängda anläggningar för slakt och köttförädling, på grund av utbredd spridning av covid-19 bland medarbetarna. Men hur ser situationen ut i Sverige? 

Corona har satt sina spår i köttbranschen på flera olika sätt. En anledning är att det på vissa håll skett en utbredd spridning av covid-19 bland medarbetarna, vilket gjort att företagsledningen tvingats ta beslut om att stänga ner hela arbetsplatser. Överstående slaktmogna djur med allt vad det innebär, rubbad marknadsbalans och störningar i gängse livsmedelsförsörjningskedjor är några av de konsekvenser som en stängd anläggning inom slakt och chark riskerar att medföra. 

Tyskland, USA och nu senast Danmark är några av de länder som upplevt problem. Men hur ser det ut i Sverige? Stefan Kylén, vd på Skövde Slakteri, Paul Robertsson, inköpschef och säkerhetsansvarig på KLS Ugglarps, och Magnus Lindholm, operativ chef på HKScan, berättar. 

 

Hur ser situationen ut på era slakterier? Har ni drabbats av covid-19 bland medarbetarna och i så fall; i vilken utsträckning och hur har det påverkat verksamheten? 

Stefan Kylén vd på Skövde Slakteri. Foto: Emma Sonesson
Stefan Kylén, Skövde Slakteri:

– Vi har haft några fall av covid-19 bland personal men har lyckats att stoppa spridningen. Detta var före semestern. Detta har inte påverkat vår verksamhet utan vi har klarat att producera det vi planerat.

Paul Robertsson, KLS Ugglarps:

– Trenderna hos oss liknar samhället i stort och därav förväntar vi oss att vi har haft samma utbredning som det är runt om på andra håll i landet. Vi har dock under hela detta året haft helt normala sjuktal och så är det fortfarande och det hoppas vi självklart ska bestå.

Magnus Lindholm, HKScan:

– Vi har haft ett antal fall, men det har inte fått någon kännbar produktionspåverkan hittills. 

 

Jobbar ni på något särskilt sätt just nu med anledning av corona, för att minimera smittspridning bland personalen? 

Stefan Kylén, Skövde Slakteri:

– Vi har informerat vår personal löpande med allt som vi hittat på nätet samt från Folkhälsomyndigheten. Vi har även glesat ut antalet platser i matsalar, skjutit raster så att man minimerar kontakt mellan avdelningar. Vi har placerat någon avdelning i ett konferensrum och på så vis gjort det vi kunnat för att minimera riskerna. Vår personal åker mycket lite kollektivt och på så vis minskar smittrisken till och från arbetet. Vår inhyrda personal har egna rum i boendet och på så vis minimeras riskerna även där. På dessa punkter skiljer vi oss mycket åt, jämfört med exempelvis Tyskland. En stor skillnad är att vår bemanningspersonal jobbar med samma lagar och regler som den egna personalen. Det vill säga att de har samma rättigheter till sjukskrivning och löner.

Paul Robertsson, inköpschef och säkerhetsansvarig på KLS Ugglarps. Foto: Carolina Wahlberg
Paul Robertsson, KLS Ugglarps:

– Redan i normalläget är hygienkraven på ett slakteri väldigt högt ställda men när covid-19 blev känt i landet så införde vi omedelbart ytterligare åtgärder med exempelvis löpande ytspritning i matsalar och runt om på platser där många rör sig. Vi har också infört strikta förhållningssätt vad gäller frånvaro och karantän vid symptom på sjukdom. Vi stoppade också personalutbyte mellan de olika slakterierna vi har.

Magnus Lindholm, HKScan:

 – Slakt och styckningsindustrin har i grunden sedan länge mycket rigorösa hygienrutiner. Det gör att vi är väl förberedda när något sådant här inträffar. Utöver det har vi infört extrarutiner för att hålla isär avdelningar, exempelvis gjort om rastscheman så att styckare inte möter slaktare i lunchrummet. Vi har haft en minutiös process i koncernen för att hantera covid-19 sedan vecka tolv. Vi har även informerat våra kunder om läget med jämna mellanrum. Vi har ett fåtal utländska medarbetare via bemanningsföretag, främst under semesterperioden. Deras levnadsvillkor i Sverige ser helt annorlunda ut än motsvarande i exempelvis Tyskland.

 

I det fall det skulle bli nödvändigt med en tillfällig nedstängning av något slakteri, hur ser då planen ut för att minimera problem med överstående djur?

Stefan Kylén, Skövde Slakteri:

– Om detta skulle ske så har vi bra samarbete mellan slakterierna och det finns fri kapacitet i slakt-Sverige. Så om ”rätt” slakteri rullar så skall det gå att lösa om alla har viljan. 

Paul Robertsson, KLS Ugglarps:

– Vi och våra leverantörer har tillsammans gjort åtgärder för att minska riskerna för väntetider genom att vi ökade slakten maximalt i samverkan med att leverantörerna ökade anmälan av djur, att slakta undan utan köer är den viktigaste förebyggande åtgärden för att undvika längre köer än nödvändigt vid ett plötsligt stopp. Ur ett sårbarhetsperspektiv ser vi också som

nödvändigt att ha flera egna slakterier för varje djurslag för att kunna producera även vid störningar. Ett stort utbrott skulle självklart ändå påverka mycket och därför följer vi hela tiden utvecklingen av covid-19 i samhället och vi vidmakthåller våra åtgärder tillsvidare även om utbredningen minskar.

Magnus Lindholm, HKScan:
Magnus Lindholm, operativ chef på HKScan. Foto: HKScan

– Vi är bittra konkurrenter med våra konkurrenter i vardagen, både vad gäller inköp av djur och försäljning av våra produkter. Men får vi problem, så kommer vi att hjälpa varandra till max. Det har vi pratat om i Svenska Köttföretagen, där Sveriges nio största slakterier ingår. Det finns en grundberedskapsplan, men varje enskild situation får avgöra detaljerna. 

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste