Hur går det med skörden?

Näst på tur att berätta om skördeläget så här i början av trösksäsongen är Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder.

Nu går det undan, 30 procent  av skörden uppskattas vara bärgad. Foto: Erik Brink

– Vi kan börja i syd, där har man kommit längst. På vete har vi fått väldigt fina avkastningar, alltifrån tio till elva ton med några enskilda undantag. Men överlag kan vi säga att här nere i Skåne, har vi fått in mycket fina skördar från mycket nöjda bönder, säger Victor och fortsätter:

– Falltalet ligger upp till 350 och vi ser riktigt fina rymdvikter. Proteinet ligger mellan 11,0-12,0 så vetet i syd ser mycket lovande ut och det är vi mycket glada över. Det gäller bara att vi får in det nu och inte får något regn så vi inte får problem med falltalet. Men än så länge är det en riktigt fin kvalitet på exportvetet, så vi är jättenöjda!

Victor, som är placerad i Skåne, vittnar om att tröskorna går för fullt där, och uppskattar att minst 30 procent av skörden totalt sett i landet är bärgad och ungefär 20 procent i väst och hälften i Skåne.

Fint trots frostnatt

Förutom höstvete tröskas även raps nere i södra Sverige, vilket också verkar lovande med avkastningar runt 3,5-4,5 ton per hektar liksom oljehalter uppemot 45-46 enligt Victor.

Några kunder som Victor pratat med har berättat om frostnatten som slog till i maj i Skåne, men att de flesta verkar ha klarat det bättre än vad man först hade kunnat tro.

– För att undvika köbildning och få till ett bra flöde, har vi även i år lagt mycket fokus på logistiken, för underlätta för våra lantbrukare, säger Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder. Foto: Svenska Foder

– Rapsen har ju den förmågan att kunna återhämta sig, även om det ser lite glest ut så kan det ibland vara en fördel då plantorna grenar sig mycket längre ner. Det är bättre än om än att plantorna står jättetätt och bildar en stam som förgrenar sig längre upp.

Något som också har börjat komma in till mottagningarna är maltkorn med generellt höga proteinhalter. Dock är det för tidigt att dra några slutsatser, säger Victor.

– För varje dag som går blir vi smartare och vi är i en snabb fas nu, där det gäller att samla in så mycket information som det går, för att kunna se hur prisbilden kommer utveckla sig och det har ju att göra med hur årets skörd blir i kvalitet.

Glada besked även österut

– Om vi sedan går vidare till öst så ser det bra ut även där.  Kalmar och Öland är områden som ofta brukar vara lite torra men överlag så är det bra falltal, rymdvikt och protein, vilket hittills tyder det på en fin skörd även där. 

Rapsen som kommit in i öst ser även den bra ut.

– Det gäller att man alltid håller koll på kvaliteten när varan kommer in så man snabbt ser om något parti sticker ut från mängden så man snabbt har möjlighet att agera på det. Det är jätteviktigt inom spannmålshandeln, säger han och fortsätter:

–Vissa år är det ett färgproblem på havre och vissa år kan det vara grönskott och vissa år kan det vara rymdvikten och likadant är det med vete och maltkorn också, inget är det andra likt och det är viktigt att vara uppmärksam.

Öst och väst

Enligt Victor kommer öst och väst börja skörda på riktigt nu. Normalt sett skiljer det en till två veckor mot syd, men i år sammanfaller det mer.

– Vetet är fint i väst också, falltalet ligger upp till 350 och är mycket proteinstarkt, vilket gör att vi har riktigt fina utsikter för det på exportmarknaden. Övriga veteproducenter i Europa som exporterar liksom Tyskland, Frankrike och Ryssland är främst kända för kvantitet. De har lite svårt att leverera 11-11,5 procentiga proteinhalterna och där kommer Skandinavien in. Svenskt lantbruk har även ett rykte om sig internationellt att ligga på fina rymdvikter på spannmålen.

Sortval viktigt i norr

– Jag såg i någon Facebookgrupp att nu är de i norr också i full gång.

– Mälardalen och uppåt, här börjar det bli viktigt att välja sorter. Det är alltid en gambling, om man ska välja tidiga eller sena sorter, men det ska bli intressant att se vilka som var de rätta detta året. Hittills har de tidiga sorterna gett bra resultat söderöver när det kommer till falltal och protein.

Annorlunda för 2020

– Vi är senare med skörden i år, vi hade inte den värmen som krävs för kärnfyllningen så det tog helt enkelt lite längre tid för spannmålen att bli mogen. Det är det enda som jag ser i dagsläget som är annorlunda, men när det gäller slutsatser för kvalitet för skörd 2020, då är det tyvärr fortfarande för tidigt att uttala sig.

Något som Victor också vill poängtera är att hålla avstånd även på spannmålsmottagningarna.

– Vi har satt upp plexiglas, vi har delat ut hansprit och satt upp skyltar och stripes på golven med ”håll avstånd” vi vill skydda alla våra kunder, vårt lagerfolk som är där dagligen och jag tycker det är jätteviktigt att nämna det också att alla vi på marknaden tar vårt ansvar och tar hand om varandra.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste