Ökning vände till minskning

Första kvartalets ökning för den svenska grisslakten vände under andra kvartalet till en nedgång. Mot trenden går Skövde Slakteri som fortsätter att öka sin slakt.

 

Efter fjolårets nedgång för den svenska grisslakten kom trendbrott under första kvartalet som en positiv nyhet. Under andra kvartalet har dock slakten backat tillbaka något igen.Foto: Erik Brink


Under årets första kvartal ökade den svenska grisslakt­en med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den uppåtgående trenden från kvartal ett vände dock nedåt under kvartal två då grisslakten istället backade med 1,6 procent, jämfört med samma period föregående år, till 625 806 slaktade grisar. 

Totalt för det första halvåret så ökar dock slakten med 0,6 procent till 1 295 273 grisar.

Ökning i Skövde

Skövde Slakteri var det större slakteri som ökade sin slakt mesta under andra kvartalet, både i absoluta och relativa tal. Under perioden slaktade man 81 674 grisar, vilket var en ökning på 25 procent jämfört med samma period 2019.

I Kristianstad minskade HKScan slakten med 7 procent till 167 496 grisar.

I KLS Ugglarps tre slakterier så minskade slakten i två och ökade i ett.

I Dalsjöfors sjönk grisslakten till 94 686, en minskning med fyra procent.

I Kalmar sjönk slakten med tio procent till 94 686 grisar och i Ugglarp steg slakten med tre procent till 59 646 grisar. 

Sammanlagt för KLS Ugglarps tre slakterier så har antalet slaktade grisar minskat med fem procent  under kvartal två till 245 270. De tre slakterierna står sammanlagt för 39 procent av den svenska grisslakten.

 

Slakteri Grisslakt kvartal 2 2020 Ändring 19/20
1. HKScan, Kristianstad 167 496 -7%
2. KLS Ugglarps, Kalmar 94 686 -10%
3. KLS Ugglarps, Dalsjöfors 90 938 -4%
4. Skövde Slakteri 81 674 +25%
5. KLS Ugglarps, Ugglarp 59 646 +3%
6. AJ Dahlbergs Slakteri 49 893 -3%
7. Ginsten Slakteri 18 937 +0%

Statistiken från Jordbruksverket avser hur många grisar som slaktas på respektive slakteri, inte vems grisar som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra.
Källa: Jordbruksverket

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 19 augusti 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste