Nytt beslut om skydd av jordbruksmark

Jönköping Kommun går mot strömmen när beslutet nu tas om att skydda värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. Ett historiskt beslut som kan bli livsviktigt, menar LRF.

Jönköping kommun tar ett historiskt beslut att skydda värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. Foto: Björn Schubert


I dag (3 september) har Jönköpings kommun tagit beslut om ett program som tar hänsyn till jordbruksmarkens värde i den framtida samhällsplaneringen.

– Det beslutet kan visa sig bli livsviktigt för den framtida matförsörjningen. Världens befolkning växer samtidigt som jordbruksmarken minskar. Det är en ekvation som inte går ihop och vi hoppas att fler kommuner följer Jönköping, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

I snitt konsumerar svensken årligen mat som motsvarar odling av 0,4 hektar åkermark medan det i dag finns 0,25 hektar åkermark i Sverige per person, skriver LRF. Foto: Madeleine Rapp

Frågan om skydd av jordbruksmark har den senaste tiden uppmärksammats av flera länsstyrelser och länsstyrelsen i Skåne har beslutat om en nollvision. Men det är i slutändan kommunerna som bestämmer och jordbruksmark fortsätter i dag att bebyggas, skriver LRF.

I dag är exploateringen av jordbruksmark som högst i Skåne, Västra Götaland och Östergötland och framförallt är det en omvandling till bostadsområden.

– Regeringen och riksdagen enades om Sveriges första livsmedelsstrategi 2017. Den säger att vi helst behöver fördubbla vår livsmedelsproduktion. Vi bönder vet att vi har en samhällsviktig roll både i övergången till ett hållbart samhälle och att mätta fler medborgare. Tyvärr verkar inte kommunerna förstå detta när de beslutar om att fortsatt bebyggande av värdefull åkermark, säger Palle Borgström.

Enligt LRF försvinner cirka 600 hektar svensk åkermark varje år och samtidigt har självförsörjningsgraden av livsmedel i landet sjunkit från 90 procent vid början av 1990-talet till omkring 50 procent i dag.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 03 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera