Drygt 40 000 underskrifter för den svenska maten

Igår, den 3 september, överlämnade LRF:s förbundsordförande Palle Borgström över mer än 40 000 namnunderskrifter till finansminister Magdalena Andersson. Alla insamlade i kampanjen för att rädda den svenska maten. 

– Det här visar att Sveriges bönder har ett starkt stöd hos konsumenterna. Vi vill att svenska bönder ska kunna få möjlighet att öka sin livsmedelsproduktion, den håller även världsklass när det kommer till miljö och djurvälfärd, sa Palle Borgström vid överlämnandet av namnunderskrifterna till finansminister Magdalena Andersson. Foto: Katarina Cumselius

Efter att Sverige har förhandlat till sig en rabatt på EU-medlemsavgiften, utan att öronmärka några pengar till lantbruket, anser LRF att regeringen behöver skjuta till 500 miljoner kronor per år som medfinansiering av landsbygdsprogrammet. Detta för att inte ytterligare försämra lantbrukets konkurrenskraft jämfört med övriga EU, samt för att svenska lantbrukare fortsatt ska ha råd med viktiga klimat- och miljösatsningar.

Startade kampanj

För att uppmärksamma detta startade LRF konsumentkampanjen ”Rädda den svenska maten” och på drygt en vecka hade mer än 40 000 underskrifter samlats in.

– Sveriges bönder är en förutsättning för svensk livsmedelsförsörjning, utan bönderna blir vi helt beroende av import. När vi jämför med andra jämförbara EU-länder så har de förhandlat sig till rejäla kompensationer från EU till sina nationella lantbruk. Om vi ska klara konkurrensen så måste regeringen satsa på det svenska lantbruket i den kommande budgeten, säger Palle Borgström, i ett pressmeddelande.

Till finansministern

Namnunderskrifterna överlämnades till finansminister Magdalena Andersson den 3 september.

– Sveriges lantbrukare är viktiga både för att återstarta ekonomin i hela vårt land och för att Sverige ska bli mer hållbart. Regeringen har satsat och kommer att fortsätta satsa på den svenska landsbygden. Landsbygd och glesbygd ska utvecklas så att hela Sveriges potential utnyttjas. Dessutom är den svenska livsmedelsproduktionen central för jobb och tillväxt på landsbygden, sa Magdalena Andersson när hon tog emot underskrifterna för ”Rädda den svenska maten”.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste