Mer frukt och bär i Alnarp

SLU kommer att satsa på mer hortikultur på campus i Alnarp. Odlingarna kommer under en femårsperiod att överföras från Balsgård i Kristianstads kommun till Alnarp.

SLU:s forskning och utveckling av frukt- och bärodlingar som i dag bedrivs på Balsgård kommer successivt att flyttas till Alnarp. Foto: Annamia Olvmyr

Flytten är ett steg i att stärka och utveckla skolans verksamhetsområde hortikultur. Och enligt Håkan Schroeder, dekan för ansvarig fakultet, är flytten ett resultat av att förutsättningarna förändras över tid och att det ställer nya krav gällande prioriteringar och effektivisering.

– En kraftsamling av resurspersoner och infrastrukturfunktioner i Alnarp ökar möjligheterna att ta till vara samordningsfördelar med andra delar av fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning inom frukt och bär, säger Håkan Schroeder, i ett pressmeddelande.

Lång tidsperiod

Enligt Anders Carlsson, prefekt vid Institutionen för växtförädling och den som är ansvarig för verksamheten i Balsgård, kommer förändringen att genomföras under en ganska lång tidsperiod med hänsyn till personal och förutsättningar för hantering av odlingarna.

– Vi ser ett ökande intresse för nya sorter, odling och användning av frukt och bär både inom utbildning och i samarbeten med näringslivet. Kraftsamlingen skapar bättre möjligheter att säkerställa kvalitet och långsiktighet inom prioriterade inriktningar vilket är viktigt både för verksamhetens resultat och medarbetarnas arbetsmiljö, säger Anders Carlsson.

Följa med

I dag arbetar tre personer med frukt- och bärverksamheten i Balsgård. Alla kommer att erbjudas att följa med när verksamheten flyttar till Alnarp.

Förhandlingar med facket pågår.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste