Goda skördenivåer men problem med grönskott

Bra skördeväder, goda skördenivåer och problemfri tröskning men problem med grönskott och viltskador i stora delar av landet. Så sammanfattas årets skörd i Hushållningssällskapets senaste fältrapport.

Hushållningssällskapet har presenterat sin senaste fältrapport där rådgivarna ger en uppdatering om läget i fält och viltskador runt om i landet.  Foto: Emma Sonesson

Rapporten visade att skörden är så gott som avklarad i Götaland och Svealand. I landets norra delar är man i gång eller precis i startgroparna med tröskningen. Även höstsådden av spannmål är igång eller ska dra igång i flera delar av landet. En tidig skörd i nordligaste Svealand har bidragit till att fler än normalt sår höstsäd.

–  I stort sett har skörden gått väldigt bra, tack vare det stabila vädret och låga vattenhalter. Några olika lantbrukare har sagt att årets skörd var den lättaste de någonsin upplevt, säger Richard Eriksson, på Hushållningssällskapets kontor i Strängnäs, i ett pressmeddelande.

Problem med grönskott

Över hela landet vittnar rådgivarna om problem med grönskott, som lett till att lantbrukare har fått skjuta fram skörden för att få en acceptabel vattenhalt. Detta har lett till att de fyra nordligaste länen, där det även varit problem med liggsäd, fått dispens för användning av glyfosat.

–  Nu har vi i Norrland fått dispens som gör att vi får glyfosatbehandla spannmålen före skörd, för att uppnå en jämn mognad. Det är väldigt positivt för lantbruken här i området, säger Anna Dencker, Hushållningssällskapet Jämtland.

Tufft för rapsen

Enligt Hushållningssällskapet har den raps som såddes i augusti börjat komma upp, och har upp till fem örtblad. Dock har rapsen på sina håll plågats av torkan och en del har även lönngrott, och lantbrukare kan därför behöva ta beslut om att köra upp den och så höstsäd istället. Man har även sett en del angrepp av rapsjordloppa och kålbladsstekellarv.

Varierande viltproblem

Problem med viltskador varierar i landet. Problem med fåglar som gäss och svanar finns i stora delar av landet och vildsvinen kommer allt längre norrut, och skapar problem i såväl skogsbygd som slättbygd.

–  Problemen med vildsvin är i vissa områden så stora att man börjar se en uppgivenhet hos lantbrukarna. De undrar om det överhuvudtaget är lönt att odla något, säger Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet Halland.

Byt grödor

För att försöka minska problemen med viltskador tipsar rådgivarna om olika lösningar. Förutom en intensivare jakt kan man exempelvis välja att odla andra grödor som inte är lika smakliga för viltet. Bland annat ges tips på att byta ut ärtor mot vicker i sin grönfoderblandning, eller att undvika havre och raps som är extra smakligt för viltet.

–  Lantbrukarna måste anpassa sin växtföljd efter det vilda. Exempelvis kan man välja korn och råg, som är två grödor som är lite mer borstiga än havre, och därför inte gillas lika mycket av djuren, säger Pia Björsell, Hushållningssällskapet Västra, Karlstad.

Rapporten baseras på intervjuer med företagets rådgivare under den tredje och fjärde september. Läs hela rapporten här. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera