Berätta hur ditt företag påverkats av covid 19-pandemin

Nu kan den som vill delta i en enkät om hur livsmedelskedjan påverkats av pandemin. Bakom enkäten står EU-kommissionen och förhoppningen är att svaren ska ge bättre underlag vid framtida politiska beslut.

EU-kommissionens forskningscenter JRC har tagit fram en enkät som ska kartlägga hur livsmedelskedjan hanterat och påverkats av pandemin. Foto: Carolina Wahlberg

Enkäten riktar sig till alla inom livsmedelskedjan, stora som små och både företagare och branschföreträdare. Genom enkäten hoppas EU-kommissionens forskningscenter JRC bättre förstå vilka utmaningar och hinder som deltagarna stött på och hur dessa löst sig. I stort vill man få koll på hur robust livsmedelskedjan är vid större kriser.

I enkäten finns det också frågor gällande förväntningar på framtida åtgärder, marknadsaktiviteter med mera. Enkäten tar upp så väl ekonomi som sociala och miljömässiga dimensioner. Man vill även undersöka hur pandemin påverkat ur ett matsvinns-perspektiv.

Enkäten är anonym och uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte.

Vem: Alla företag i livsmedelskedjan från insatsvaror, jordbruk, fiske, trädgård, packeri, grossist, industri, restaurang, catering och butik kan delta. Stora som små verksamheter.
Tid: Cirka 25 minuter
Deadline: 30 september

Här kan du göra enkäten som företagare

Här kan du göra enkäten som branschföreträdare

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 11 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste