Ökning för ekologiskt nötkött, gris och kyckling

Under 2019 ökade slakten av ekologiska nötkreatur medan slakten av ekologiska får och lamm minskade. Ekologisk produktion av ägg och mjölk låg kvar på ungefär samma nivåer som under 2018. Detta visar ny statistik från Jordbruksverket. 

 

I mitten på augusti presenterade Jordbruksverket sin samlade statistik om den ekologiska animalieproduktionen för 2019. Resultatet visar en uppgång för slakten av ekologiska nötkreatur och grisar, medan slakten av ekologiska får och lamm minskade. Foto: Isabella Odmark

Enligt Jordbruksverkets samlade statistik om den ekologiska animalieproduktionen 2019 ökade den ekologiska nötkreatursslakten förra året med tre procent jämfört med 2018, och uppgick till totalt 22 400 ton. Detta motsvarar cirka 16 procent av den totala slakten av nötkreatur. 

Ökning för gris och fågel

Det var inte bara nötkreatursslakten som ökade under 2019, utan även slakten av ekologiska grisar och slaktkycklingar ökade. Dock står den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen, enligt Jordbruksverket, bara för en liten del av den totala produktionen av dessa djurslag.

Däremot minskade slakten av ekologiska får och lamm med 10 procent, jämfört med 2018. Av den totala slakten av får och lamm under 2019 stod ekologisk hållna djur för 21 procent, vilket motsvarar 1 100 ton. 

Neråt för mjölken

Under 2019 levererades totalt 464 000 ton mjölk från ekologiska mjölkproducenter till mejerierna, vilket var en marginell minskning jämfört med året innan. Totalt stod ekologiska producenter för cirka 17 procent av den totala mjölkproduktionen i Sverige. 

När det kommer till produktionen av konsumtionsmjölk och syrade produkter, stod ekologiskt för cirka 19 respektive 13 procent av den totala produktionen. Totalt uppgick produktionen till 165 400 ton, vilket var en minskning med sju procent sedan 2018. 

Stabilt för ekoägg

Sedan 2017 har produktionen av ekologiska ägg i stort sett varit oförändrad, men av den totala äggproduktionen i Sverige har andelen ekoägg minskat. Detta beror på en ökning av konventionella ägg under 2018 och 2019. Den ekologiska äggproduktionen stod under 2019 för cirka 16 procent av den totala äggproduktionen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 15 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste