Regeringen föreslår satsningar inom de gröna näringarna

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen flera satsningar på de gröna näringarna. Syftet är att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt att stärka livsmedelsproduktionens konkurrenskraft och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Regeringen har presenterat flera satsningar på de gröna näringarna i budgetpropositionen för 2021. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Foto: Thinkstock

För att förstärka hanteringen av EU-stöd föreslår regeringen att förvaltningsanslaget för Jordbruksverket och länsstyrelserna ska öka med 50 miljoner kronor respektive 70 miljoner kronor 2021. Därefter, under 2022 och 2023, föreslås att förvaltningsanslaget till Jordbruksverket ska förstärkas med 40 miljoner respektive 25 miljoner. Länsstyrelsernas förvaltningsanslag föreslås förstärkas med 50 miljoner kronor per år 2022 och 2023.

Hela livsmedelskedjan

Enligt regeringen lägger en inhemsk växtförädling grunden för framtidens jordbruk i Sverige, och man föreslår därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid SLU med fem miljoner kronor per år från 2021.

För att skapa tillväxt inom hela livsmedelskedjan föreslås även att det inledningsvis ska avsättas 19 miljoner kronor per år till ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov. Det ska vara lätt att göra rätt, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

Regeringen vill även att Eldrimner ska tillföras tio miljoner kronor per år under perioden 2021–2023 för att fortsätta driva det nationella centrumet för mathantverk, samt bevara och utveckla kunskapen om mathantverk.

Bristyrken

För att möta behovet av bristyrken inom livsmedelskedjan, som exempelvis livsmedelsinspektörer, föreslås att tio miljoner ska avsättas för att skapa snabbspårsutbildningar för dessa yrken vid SLU.

För att möjliggöra förbättrad kvalitet på miljötillsynen föreslås i budgetpropositionen att länsstyrelsernas förvaltningsanslag ska förstärkas med 23 miljoner kronor 2021.

För att öka takten i omarronderingen i Dalarna föreslås en förstärkning på tio miljoner kronor för 2021 och därefter 20 miljoner kronor årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden.

Skog och vilt

I budgetpropositionen föreslås att Skogsstyrelsen ska tilldelas 30 miljoner kronor från och med 2021, för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Inom skog föreslås även att SLU ska tilldelas 20 miljoner kronor för inrättandet av ett nationellt skogsskadecentrum och för riskvärdering av skadegörare.

Skogsstyrelsen föreslås även få fem miljoner kronor per år under 2021 och 2022, för att genomföra förenklingsåtgärder som förbättrar villkoren för företagare i skogssektorn.

Regeringen föreslår även att 20 miljoner kronor årligen ska avsättas mellan 2021 och 2025 för att subventionera kostnaden för trikinanalyser för vildsvin, som ett incitament för jägare att skjuta fler vildsvin och bidra till att mer vildsvinskött når konsumenter.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 16 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera