Arla ökar försäljningen och vinsten

Under första halvan av 2020 så ökade Arla Foods både omsättningen och vinsten. Koncernen uppger att man har klarat utmaningarna i spåren av Covid-19 bra.

 

- När konsumenter runt om i världen tvingades stanna hemma förväntade vi oss att våra hushållsvarumärken skulle gå bra och det har de verkligen gjort, säger Peder Tuborgh, koncernchef Arla Foods i en kommentar till delårsrapporten.Foto: Arla Foods


Arlakoncernens totala omsättning ökade med 2,8 procent till 5,4 miljarder euro jämfört med 5,2 miljarder euro under första halvåret 2019. Enligt Arla beror det främst på grund av högre varumärkesvolymer inom detaljhandeln på samtliga marknader. 

Samtidigt ökade Arla lönsamheten och nådde en nettoresultatandel på 3 procent av omsättningen, en ökning från 2,3 procent under första halvåret 2019. Arlaintjäningen (a contopriset plus nettovinsten per kilo invägd medlemsmjölk) låg på 37,0 eurocent jämfört med 36,1 eurocent första halvåret 2019.

Covid och Brexit

Arla konstaterar att osäkerheten orsakad av pandemin kommer att fortsatt påverka under andra halvan av 2020. 

– På kort sikt ser vi två mycket allvarliga och oförutsägbara risker för andra halvåret 2020. Den ena är att covid-19-pandemin fortsätter att kräva att vi ska befinna oss i krisläge, och den andra de potentiella negativa konsekvenserna av brexitförhandlingarna. På längre sikt måste vi se till att verksamheten är redo att navigera framgångsrikt genom den förväntade globala lågkonjunkturen, säger koncernchef Peder Tuborgh.

Arla räknar fortfarande med att uppfylla sina förväntningar för helåret med en omsättning för 2020 på 10,4–10,8 miljarder EUR, en nettoresultatandel på 2,8–3,2 procent av omsättningen och en skuldsättningsgrad vid årets slut i nedre delen av eller under målintervallet 2,8–3,4.

Covid gynnade finanser

En oväntad bieffekt av  den rådande pandemin är att Arlas finansiella kostnader har påverkats positivt. 

Koncernens skuldsättningsgrad var 2,6 vid utgången av första halvåret 2020, en förbättring med 0,4 jämfört med första halvåret föregående år. Trots höga investeringar minskade den räntebärande nettoskulden till följd av ett starkt löpande kassaflöde samt förlängda betalningsvillkor till följd av statliga tillhandahållna finansieringspaket för covid-19. 

Genomsnittlig räntekostnad, exklusive pensioner, uppgick till 2,4 procent jämfört med 3,1 procent under första halvåret förra året.

Restaurang till butik

– Det har verkligen varit onormala tider och jag är mycket stolt över våra medarbetare och våra resultat, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh i en kommentar. 

När Arlas Foodservice-verksamhet, försäljningen till restauranger och storkök, minskade snabbt på grund av pandemin så kompenserades den av en ökad försäljning till konsumenter. Arla pekar på den ökade matlagningen och konsumtionen i hemmen som en orsak till en ökad efterfrågan på deras strategiska varumärken. Den totala volymtillväxten från strategiska varumärken uppgick till 10,4 procent. 

– När konsumenter runt om i världen tvingades stanna hemma förväntade vi oss att våra hushållsvarumärken skulle gå bra och det har de verkligen gjort, säger Peder Tuborgh.

Ökar på alla marknader

Arla delar upp sin verksamhet i två kommersiella zoner, Europe och International. Arlas europeiska foodservice-verksamhet såg en brant minskning som dock kompenserades mer än väl av detaljhandelns starka resultat. Zonen Europe ökade sin omsättning med 0,9 procent till 3 178 miljoner euro.

Zonen International nådde den högsta omsättningstillväxten på fem år med 22,1 procent, vilket är en ökning till 1 024 miljoner euro. Mellanöstern och Nordafrika (MENA) var den främsta drivkraften bakom ökningen. Alla andra marknader inom International bidrog också positivt till omsättningsökningen. 

Ökad försäljning

Omsättningen för Arlas verksamhet i Sverige ökade under första halvåret 2020 till 7 045 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent. En ökad försäljning till detaljhandeln balanserade tappet försäljning mot foodservicekunderna. Arlas strategiska egna varumärkena i Sverige växte med 2.8 procent.

– Då våra foodservicekunder har drabbats hårt av effekterna av covid-19-pandemin så har försäljningen minskat i detta segment. Dock har ett ökat intresse och behov av att laga mat hemma resulterat i en ökad försäljning i detaljhandeln, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste