Stor skörd pressar priset på ekologisk spannmål

Det har varit en god skörd av ekologisk spannmål. Inte bara i Sverige utan även  i våra grannländer. Vilket har skapat ett överskott som sätter press på pris­erna.

 

Rågen är den gröda där obalansen mellan tillgång och efterfrågan är störst även i år för den ekologiska produktionen. Resultatet har blivit ett pris på ekologisk råg i nivå med eller till och med rejält under den konventionella rågen.Foto: Mostphotos

En bra skörd och en översvämmad marknad. Så beskriver danska Agro­markets marknadssituationen för ekologisk spannmål runt Östersjön. 

Vilket bekräftas av Lantmännen som i sin marknadskommentar för ekologisk spannmål konstaterar att överskottet av ekologisk spannmål inom Östersjöområdet ger en påtaglig prispress som följd. 

Större tillgång

Tillgången på ekologiskt spannmål i vårt närområde är god, vilket kvarnar och andra spannmålskunder är medvetna om.

På marknaden för foderspannmål är prispressen ännu hårdare, med stora volymer från Baltikum och Tyskland som söker köpare på exportmarknaderna.

Lantmännen konstaterar i sitt marknadsbrev att alla grödor förutom trindsäd och oljeväxter möter en hård prispress.

Särskilt tydligt vad som händer med prisbilden för en produkt när tillgången överstiger efterfrågan är den ekologiska rågmarknaden. 

Lantmännens indikativa spotpris för ekologisk råg i prisområde Väst ligger när det här skrivs på 1,25 kr/kg, samma pris som den konventionella rågen. 

Terminspriset för leverans av ekologisk råg under oktober-december noteras till 1,20 kr/kg samtidigt som den konventionella rågen noteras till 1,31 kr/kg för samma period. Den ekologiska rågen är med andra ord 11 öre billigare per kilo än konventionell råg.

För mycket eko i Danmark

Även i Danmark skapar överskott av ekologisk spannmål problem på marknaden. Lantbrukarna har varit duktigare på att lägga om sin odling till ekolog­iskt än vad som det har funnits efterfrågan på.

Enligt Agromarkets så är problemen störst för råg och havre där priserna nu ligger mycket när de konventionella. Och man konstaterar att ekologiska spannmålsproducenter nog får vänja sig vid mer volatila marknader där priserna svänger snabbt. Och som under de senaste åren inneburit att priserna på ekologisk spannmål har urholkats.

 

Lantmännens indikativa spotpriser prisområde Väst (kr/kg)
  Konventionellt KRAV
Kvarnvete 1,46 2,21
Fodervete 1,41 1,71
Kvarnråg 1,25 1,25
Grynhavre 1,51 2,32
Oljeväxter 3,73 9,00

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste