Höstbudgeten bekräftar livsmedelsstrategins obetydlighet

I spåren av covid-19 presenterade förra veckan regeringen höstbudgeten. Det som föreslås är en extremt offensiv budget där regeringen kraftigt ökar statsskulden. Eventuella förväntningar om satsningar på svensk matproduktion och svensk bioenergi kom på skam.

 

Regeringens tal om en ”grön återhämtning” ger inte i praktiken några nämnvärda avtryck på gårdsnivå. Inte heller tas något krafttag för att säkra svensk livsmedels- eller energiförsörjning. Det är tyvärr inte överraskande, men mycket oansvarigt.

Positivt i höstbudgeten är att regeringen ser ut att kompensera landsbygdsprogrammet för det minskande anslaget från EU. De svenska gröna näringarnas internationella konkurrenskraft hade annars försämrats.

Den största satsningen för landsbygden är fortsatt på bredbands­utbyggnad i glesbygd. Det är såklart en bra satsning, men det stärker inte lönsamheten i jordbruket och det lyfter definitivt inte svensk produktion av varken mat eller bioenergi. Det är i dagsläget en felprioritering att lägga mest på bredband. Det är viktigare att säkerställa att det finns företag kvar på landsbygden, att koppla in bredband hos.

Mer mark ska med tvång skyddas från dess ägare. För det avsätts mer pengar i budgetförslaget. De som rättslöst sitter låsta och inte får ut ersättning för mark som myndigheterna vill skydda från sina ägare, ser dock fortsatt ut att få vänta.  Skötseln av de av staten med tvång brukningsbegränsade arealerna finansieras fortsatt inte nog.

De omfattande viltskadorna adresseras i höstbudgeten. Konkret genom subventionerade trikintester av vildsvin, en marginell åtgärd. Dessutom ska uppbyggnad av ett skogsskadecentrum finans­ieras. Inte mycket till konkreta åtgärder mot en akut problem­atik.

Nedsättningen av energiskatt på uppvärmningsbränslen för jordbruk och trädgård, tas bort. Det försämrar i viss mån jordbrukets och trädgårdsnäringens internationella konkurrenskraft.

De gröna näringarna prioriteras inte ens nu, när Social­demokraternas och Miljöpartiets regering med stöd av sam­arbets­partierna Centerpartiet och Liberalerna bestämt sig för att fullkomligt ignorera plånbokens begränsningar och låna vilt.

Regeringens lärdomar av den sjunkande självförsörjnings­graden av mat, det enorma beroendet av importerade fossila flytande bränslen och det fullständiga beroendet av importerad handels­gödsel, tycks även i spåren av covid-epidemins närmast obefintliga.

Vill man förbättra svenskarnas mat och energiförsörjning duger det inte att bara satsa fickpengar på tjänstemän. Satsningar som gör positiv skillnad på gårdsnivå är ett måste!

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 30 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste