Svinpest gav kraftigt prisfall i Tyskland

Upptäckten av Afrikansk svinpest (ASF) bland vildsvin i östra Tyskland skapar oro på de europeiska grismarknaderna. Det tyska priset föll kraftigt vid upptäckten av ASF i landet.

 

Vildsvin med ASF i östra Tyskland riskerar att åsamka miljardförluster för EU:s grisproduktion.Foto: Mostphotos

Vid upptäckten av ett dött vildsvin som visade sig bära på ASF så föll det tyska grispriset omedelbart. Från 1,47 euro/kg till 1,27 euro/kg. (15,2 SEK/kg till 13,1 SEK/kg) vilket motsvarar en nedgång på 14 procent.

Stängda exportmarknader

Kina, Japan och Sydkorea stängde sina gränser för tyskt griskött när fallet blev känt.

Under januari-juni i år exporterade Tyskland 1,4 miljoner ton griskött. Varav 440 000 ton gick till de tre asiatiska länderna som nu har stängt sina gränser för tyskt griskött.

Ungefär en tredjedel av den tyska exporten kan därför komma att behöva nya marknader. 

Ökad export till EU

I EU tillämpas regionalisering, det vill säga att Tyskland kan exportera griskött från regioner som inte är drabbade av ASF till andra EU-länder medan det är exportförbud på griskött från den drabbade regionen.

En trolig utveckling är att det tyska grisköttet kommer att försöka ta marknadsandelar i övriga EU när man inte längre kan hitta avsättning för det i Asien. Och verktyget för att ta nya marknadsandelar i Europa är med hjälp av en lägre prisnivå. En inflöde av billigt tyskt griskött kommer med all trolighet sätta press på de europeiska grispriserna.

Tönnies, Tysklands största slakterikoncern, uppger att man inte dragit ned volymen slaktade grisar, men att man har ett stort levandelager som man skjuter framför sig. Tysklands nästa största slakteri, Westfleisch, drar däremot ned grisslakten med 20-30 procent och bygger därigen­om också upp ett växande levandelager.

På Danish Crowns tyska slakteri med en total slaktvolym på 3 miljoner grisar drar man ned slakten med 10 procent tillsvidare.

Danish Crown förbereder för kvotering

I Danmark förbereder sig nu Danish Crown för ett ökat tryck på grisslakten. Tyskland importerar årlig­en cirka 6 miljoner smågrisar från Danmark. När det tyska grispriset sjunker faller också efterfrågan på danska smågrisar vilket kan få danska smågrisproducenter att försöka behålla så många grisar som möjligt i Danmark.

Danish Crown förbereder nu för att hantera en snabb ökning av slaktgrisproduktion i Danmark. Till och börja med tar man bort stimulansersättningen som man tidigare fått för att öka på sin slaktgrisproduktion, men man förbereder även mer långtgående åtgärder.

Enligt Landbrugsavisen förbereder företaget ett kvotsystem som baseras på historiska leveranser med A- och B-priser. A-pris beräknas som nuvarande pris medan B-priset kommer vara avhängigt vad Danish Crown kan få ut för pris på marknaden för köttet.

De svenska grispriserna är än så länge opåverkade av nedgången i Tyskland. 

Importen av griskött till Sverige har varit nedåtgående. Först på grund av en hög prisnivå i EU som överträffade de svenska priserna. Sedan på grund av corona som  minskade antalet mål som åts på restauranger och storkök, där de i stället konsumerades hemma där preferenserna för svenskt kött är starkare.

Hur stark efterfrågan på det svenska grisköttet är riskeras snart att testas av billigt tyskt griskött som måste hitta nya kunder.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 30 september 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste