Satsar på en framtidslösning för branschen

Agtech/Foodtech-bolaget Foodchain by Blockchain AB har gjort en snabb resa från idé till verklighet. Nu går Menhammar Stuteri AB in som investerare i bolaget och det siktas på en global lansering.

Cecilia Ryegård är vd och huvudägare av Foodchain by Blockchain AB, startupbolaget som utvecklar unika IT-system som fokuserar på spårbarhet och verifiering i livsmedelskedjan. Foto: Foodchain by Blockchain


Förra hösten rapporterade Jordbruksaktuellt om Agrovektor som antogs av Vinnova för att utveckla idén om en blockkedjelösning för livsmedelsbranschen. En prototyp togs fram och företaget uppmärksammades  av IBM med ett innovationspris.

Dotterbolaget Foodchain by Blockchain AB är nu bland de första i världen med spårbarhetslösningar som utgår från gårdsnivå. Nu ett år senare är bolaget på frammarsch och det med en ny investerare med intresse inom jordbruket.

Nya förutsättningar

Menhammar Stuteri AB som nu förvärvar tio procent i bolagets aktier ingår i Soya-koncernen. En koncern med investeringar inom bland annat sjöfart, fastigheter och vattenrening.

– Vi vill vara delaktiga inte bara med kapital, utan även bidra till utvecklingen på det här området, säger Göran Björk, CDO inom Soya-koncernen. Vårt mål är att driva ett hållbart lantbruk, där full spårbarhet på livsmedel är ett mycket viktigt område och vi tror att detta är en viktig del i framtiden.

Cecilia Ryegård är vd och huvudägare av Foodchain by Blockchain och ser positivt på den gemensamma värdegrunden.

– Vi är oerhört glada att affären är i hamn, det kommer att ge oss förutsättningarna att skala upp verksamheten och sätta systemet på marknaden. Vi saknar inte intressenter, men Menhammar är vår dröminvesterare. Man delar våra värderingar och vår vilja att utveckla jordbruket och livsmedelsproduktionen i en hållbar och robust riktning. Vi brinner för det här och det gör vår investerare också.

Blockkedjeteknik

Förknippas oftast med kryptovalutor som Bitcoin. Det är inte samma sak men man använder samma bakomliggande teknik. Det som händer i blockkedjan sparas och kan inte ändras utan att man ser att det har ändrats. Detta ger full spårbarhet. Blockkedjan möjliggör det säkraste system man känner till i dag.

Till nytta för hela kedjan

Själva lösningen, som baseras på blockkedjeteknik (se faktaruta), syftar till att öka spårbarheten och verifieringen i livsmedelskedjan. Via en smartphone kan både ursprung, fusk och smittor spåras och all dokumentation runt livsmedelsproduktionen skötas i ett och samma system. Samtidigt möjliggör det också till en direktkanal mellan lantbrukare och konsument.

– Livsmedelsproduktionen är oerhört komplex. Vår främsta styrka är vår branschkunskap och vårt nätverk. Vi utvecklar ett system för branschen, utifrån branschens behov, till nytta för hela livsmedelskedjan och i slutänden konsumenten, säger Cecilia som förklarar att systemet tas fram i nära samarbete med branschorganisationer, jordbruksföretag, förädlings- och detaljhandel.

Lansering inom kort

I början av 2021 räknar företaget med att ett första system finns på marknaden. Siktet är också inställt på en global lansering tillsammans med internationellt verksamma partners.

Utvecklingsmöjligheterna framöver är många, enligt Cecilia, inte minst kopplat till smittspridning i spåren av Covid-19.

– Covid-19 har ställt många av dessa frågor på sin spets. Myndigheternas och konsumenternas krav på producenterna kommer att öka och systemet kan bli nyckeln i dokumentation och verifiering. Vi ser väldigt ljust på framtiden, och äta kommer man att fortsätta göra i alla tider, goda som dåliga! Avslutar Cecilia.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera