Stor uppmärksamhet för rovdjursvaka

Den 16 september anordnade Svenska Fåravelsförbundet rovdjursvaka för att belysa de problem som rovdjur orsakar för näringen. – Vi tycker att rovdjurspolitiken har havererat. De beslut som är tagna följs inte upp och verkställs, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet.

 

På kvällen den 16 september vakade fårägare runt om i landet över sina djur i manifestationen Rovdjursvaka 2020, med syftet att belysa rovdjursproblematiken och att riskerna med rovdjur måste tas på allvar av politiker och myndigheter.
 Foto: Gudrun Haglund-Eriksson


Under manifestationen, som anordnades runt om i Sverige, vakade fårägare med familj och bekanta över sina djur i hagen.

– Här i Örebro län var det vakor på åtta platser vad jag vet, eller nio för det var en som vakade över nöt. På evenemangssidan på Facebook hade vi 400 personer runt om i landet som fyllt i att de kommer eller var intresserade, säger hon och tillägger: 

– Det här kunde vi göra trots pandemin eftersom vi inte var så många på varje ställe. 

– Det är många unga som har lätt att komma igång med lammproduktion eftersom det inte är jättestora investeringskostnader, men de måste våga. De måste få en tilltro att de här kommer att hålla över tid, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande för Svenska Fåravelsförbundet, och menar att det krävs en fungerande rovdjurspolitik. 
Foto: Carolina Wahlberg

Rovdjurspropositionen måste följas

Syftet med vakan var att belysa rovdjursproblematiken, och få action i rovdjurspolitiken. På frågan vilka förändringar man vill se svara Gudrun:

– Huvudsaken är att rovdjurspropositionen som vi en gång tog beslut om följs. Då beslutades det om att vargstammen ska vara 170–270 vargar. Men enligt den senaste inventeringen finns i dag 365 vargar i Sverige, säger Gudrun och fortsätter:

– I den står det även att skyddsjakt ska beviljas och att det ska tas hänsyn till skadans omfattning. Det står även att tamdjurshållning inte får försvåras i någon del av landet, och man ska ta hänsyn till den psykosociala påverkan. Men inget av det är verkställt. 

Täcker inte kostnader

Fåravelsförbundet efterfrågar även en effektiv skyddsjakt, som verkställs av proffsjägare så att rätt djur blir fällt. Förbundet anser även att ersättningen på 50 kronor per meter som djur­ägare kan ansöka om för rovdjursavvisande stängsel inte är tillräcklig. 

– Den verkliga kostnad­en för att sätt upp ett sånt stängsel ligger mellan 80 till 200 kronor meter. Och så ska vi komma ihåg att det bara är avvisande stängsel och inte ett 100 procentigt skydd, säger Gudrun och tillägger:

– Vi är skyldiga att stänga inne våra djur, och inte ute något annat djur. Så ska vi ha de här djuren så måste staten, du och jag, vara med och betala det här. 

Andra mål

Förbundet anser även att rovdjurspolitiken behöver harmoniseras med andra mål, som exempelvis livsmedelsstrategin. 

– Den säger att vi ska kunna öka vår livsmedelsförsörjning i Sverige. Det kommer inte ske på slättbygden, för de kör redan 100 procent, utan det måste ske i skogs- och mellanbygd och då är det med våra djur. Då måste vi ha en rovdjursstam som är i balans och under förvaltning. 

Gudrun lyfter även biolog­isk mångfald. 

– Djuren och den betande mulen är den avgörande fakt­orn för att bevara biologisk mångfald. Vi måste vidga vyerna och inte bara bevara vargen, utan vi måste se ett bredare perspektiv. 

Precis som arrangörerna hoppades har rovdjursvakan dragit allmänhetens uppmärksamhet till sig. Gudrun berättar att hon varit med i TV4 och SVT, och i flera olika lokalradiosändningar. Förutom media har även flera politiker hört av sig, både riksdagspolitiker och på lokal nivå. 

– Vi har fått uppmärksamhet och det var det vi ville, säger hon och avslutar:  

– Många tycker att det är lite tamt ”Vad ska ni sitta i hagarna och göra? Det kan väl inte leda någonstans”. Men det är ju när vi är många och vi gemensamt kan visa att det här funkar inte längre, som det ger effekt. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste