Sänkt klimatavtryck för svenska ägg

Den 9 oktober var det äggets dag. Det firade branschorganisationen Svenska ägg med att presentera en livscykelanalys för svenska ägg framtagen av forskningsinstitutet RISE. Analysen visar att ägg inte bara är näringsrika, utan även har låg miljöpåverkan som minskat under det senaste decenniet.

Marie Lönneskog Hogstadius är verksamhetsledare på Svenska Ägg. Foto: Svenska Ägg

I livscykelanalysen, som är en metod som används för att ta reda på en produkts miljöpåverkan, har RISE kartlagt produktionens resursförbrukning, energianvändning samt utsläpp till luft, vatten och mark.

Resultatet visade att klimatavtrycket för ett kilo svenska ägg är 1,2 kilo koldioxidekvivalenter. Analysen visade även att branschen har lyckats sänka äggets klimatavtryck med en fjärdedel på drygt tio år.

Bland de animaliska livsmedel som ingick i studien (kött, kyckling, fisk, ost och ägg) hade svenska ägg lägst klimatpåverkan. Bland de totalt sju livsmedel som ingick i studien (nötkött, fläskkött, hårdost, kyckling, lax, ägg och bönor) var ägg det mest näringstäta.

– All mat som produceras påverkar vår miljö och vårt klimat, samtidigt är mat något vi inte klarar oss utan. Därför blir det extra viktigt att titta på klimatpåverkan i relation till den näring man får i sig, och där är det svenska ägget i en klass för sig. Det finns alltså all anledning att fira Äggets Dag, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg, i ett pressmeddelande.

Enligt Svenska ägg finns dock begränsningar med metoden. Bland annat tar livscykelanalysen inte hänsyn till lantbrukets positiva miljöpåverkan.

– Livscykelanalys som metod har sina begränsningar. Framförallt för oss i lantbrukssektorn, eftersom vår miljöpåverkan också kan vara positiv, till skillnad från de flesta andra branscher. Med den beräkningsmodell som finns i dag framstår lantbruket och livsmedelsproducenter ofta som miljöbovar, vilket är olyckligt. Här behövs mer forskning för att få fram en modell där vi i lantbrukssektorn får tillgodoräkna oss de positiva klimateffekter som vi bidrar med, avslutar Marie Lönneskog Hogstadius.

Läs mer om livscykelanalysen här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste