Vinnare korad i underjordiskt mästerskap

SM i nedbrytning har med hjälp av 400 deltagare och nedgrävda tvättlappar satt fokus på jordhälsa. Tävlingen som hade premiär i sommar har just avslutats och en vinnare är korad.

Simone Grind är den första titelvinnaren av SM i nedbrytning. Foto: SLU


Av 400 deltagare sållade en jury ut tolv finalister möjliga för de övriga deltagarna att rösta på. Flest röster erhöll Simone Grind som tillsammans med fem andra driver det småskaliga andelsjordbruket Under tallarna i Järna.

Målet i Sveriges första mästerskap i nedbrytning var att ta reda på hur Sveriges odlingsmark mår och rikta ljuset på betydelsen av friska jordar.

Ett aktivt mikroliv

Av en av de två tvättlappar som Simone grävde ner på en nyanlagd grönsaksodling fanns bara kanterna kvar. Den andra som legat på betesmark, som stått obetat i sex år, var i stort sett intakt i slutet av sommaren.

– Det är fantastiskt att det går att restaurera jord så fort, att vi kan förvandla jord från utarmad till ett aktivt mikroliv, en stor potential för vår framtida matproduktion. Det är jättekul att marken uppmärksammas så här, en välmående jord är ju grundläggande för vår matproduktion! Kommenterar Simone Grind, i ett pressmeddelande.

Tvättlappar avgör

Samtliga deltagare i tävlingen har på sin åkermark eller i sin trädgård grävt ner tvättlappar i bomull. När lapparna grävdes upp igen ett par månader senare bedömdes det hur det biologiska materialet brutits ned samt hur deltagaren resonerat och dokumenterat.

Men resterna av de nedgrävda tvättlapparna var inte helt enkelt att hitta igen, något som kan ha varierande förklaringar hos deltagarna. Men i år, så har en vanlig orsak troligen varit tillgång på fukt, menar Bo Stenberg, docent i markvetenskap vi SLU samt tävlingens ämnesexpert.

– Även tillgång på näring, hur luckert/omblandat det är och eventuellt pH-värde kan säkert ha spelat in i vissa fall. Vissa tävlande har verkligen ansträngt sig för att hitta dels en riktigt usel plats, dels en tipptopp plats, men ändå har lapparna brutits ner nästan helt. Detta tyder på att det finns tillräckligt med mikroorganismer i våra jordar, men att förutsättningar för aktivitet varierar.

Intresse för jord

Tävlingen som varit ett gemensamt upprop från SLU RådNu och LRF pågick från juni då nedgrävningen skedde till slutet av augusti. Förhoppningen finns att mästerskapen ska äga rum även nästa år.

– Det märks verkligen att intresset för odlingsjordens hälsa ökat. Det bådar gott för framtiden och vi är glada om SM i nedbrytning fått både små- och storskaliga odlare mer intresserade av sin jord, säger Markus Hoffmann, LRF.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste