”Vi har som mest i lager just nu”

2016 köpte Swedish Agro upp Kalmar Lantmän. Därmed fick de en i stort sett ny foderfabrik med på köpet. Jordbruksaktuellt var på plats i Kalmar för att se vad som hänt sedan dess. 

 

I området runt Kalmar där fabriken ligger finns det mycket djurbönder. 
– Kärnområdet är här runt fabriken. Men det geografiska området har blivit större. Eftersom att vi har en fabrik som fungerar väldigt fint och marknaden är större än vad den var på Kalmar Lantmäns tid. Så i dag kör vi ut lite längre med fodret, säger Mats Jönsson, spannmålschef och vice vd för Swedish Agro.  Foto: Carolina Wahlberg

Det var i samband med den etableringen som Mats Jönsson började i företaget som spannmålschef och vice vd. 

– Det har hänt ganska mycket sedan dess. Bland annat gick vi ifrån det regionala området med gamla Kalmar Lantmän och blev i princip rikstäckande, säger Mats Jönsson. 

Swedish Agro har i dag förutom mottagningen och foderfabriken i Kalmar tre spannmålsanläggningar i Värmland. Sedan finns det ett samarbete med KLF nere i Åhus, där Swedish Agro köpt halva KLF:s anläggning och jobbar för att öka den anläggningens kapacitet. 

När fabriken byggdes tittade man mycket på vad marknaden ville ha. Det fanns bland annat en önskan om att kunna tillverka mjöl, och det verkställdes. Foto: Carolina Wahlberg
–Så nu tillverkar vi både pellets och mjölfoder med olika strukturer i, säger driftschefen Bo Lorentzon. Foto: Carolina Wahlberg

Bra omsättning

Foderfabriken i Kalmar, den modernaste i Europa, stod klar i Kalmar hamn 2014. Lagringskapaciteten i fabrik­en är 65 000 ton i silo, och runt 10 000 ton i planlager. Både driftschefen Bo Lorentzon och Mats menar att man nog alltid önskar sig mer lager. 

– Men det är inte bra att ha för mycket heller, säger Bo. 

– Vi har egentligen inget syfte att ha stora lager. Det viktiga är att ha omsättning på de lager som man har, säger Mats. 

– Och att ha rätt produkter, fyller Bo i. 

I foderfabriken finns det fyra intagningsgrupper för spannmål och sex stycken torkar i varierande storlek. När Jordbruksaktuellt besöker fabriken i mitten på september är silona fulla efter årets skörd. 

– Vi tar emot så mycket vi kan och kan hantera och förvara i skörd. Vi har som mest i lager just nu, säger Bo. 

Årets skördesäsong har varit bra, med bra kvalitéer och bra volymer. 

– Det finns mycket både levererat och kvar ute på gårdarna. Det är positivt jämfört med 2018 när skörden var väldigt liten, säger Mats och fortsätter: 

– Nu ska vi vårda skörden och se till att vi håller en bra kvalité. Vi är även på gång att ta prover ute hos lantbruk­arna, som ska analyseras. Så vi vet vad vi har och vad vi ska jobba med.

Det finns ett grundsortiment av foder som tillverkas på order. Det färdiga fodret lagras inte i någon stor utsträckning utan körs så snabbt som möjligt ut till väntande kunder.
Foto: Swedish Agro

Hos Swedish Agro går alltså även en hel del spannmål direkt från lantbrukarnas lager och ut till kvarn. 

– Såvida det inte blir några kvalitetsavvikelser från de analyser som är gjorda så är det ett bra sätt. Det blir mer pengar över både till producent och i det ledet som vi sitter i. I och med att vi slipper frakta varan flera gånger. Om vi får rätt pris när vi säljer varan förstås, säger Mats. 

Är ni nöjda med foderfabriken?

– Absolut! Om man jämför med de två gamla fabrik­erna så var de ålderdomliga och det var svårt att uppfylla hygienkraven. Det blir mer och mer krav, så det lättare att uppfylla dem när man bygger nytt, säger Bo. 

Fabriken består av fem produktionslinjer. Till fabriken finns det ett miljötillstånd på 400 000 ton tillverkat foder. 

– Hur mycket foder vi gör varierar dock mellan åren. Men vi är inte uppe i de 400 000 tonen ännu. Men vi ser positivt framåt, säger Mats.

Det finns även förberett för en sjätte produktionslinje om det behövs framöver.

Nylevererade åkerbönor. Redo att torkas, rensas och sedan bli en del av foder. Foto: Carolina Wahlberg

Hur är konkurrensen i området?

– Konkurrens finns och det är bra. Det leder till en bra lönsamhet ute i det svenska lantbruket. Konkurrensen ökar och lantbrukarna har mer att välja på. Ibland är det klart lite jobbigt med konkurrens, men det gör också att vi får försöka att jobba bättre, smartare och snabbare. Utvecklingen går snabbare på det sättet, säger Mats. 

– Vi har en stor omsättning på de tonen som vi har i lagringskapacitet. Det är ett ständigt flöde in och ut, säger Mats Jönsson.
Foto: Carolina Wahlberg

Han nämner även den internationella koncernen Danish Agro, som Swedish Agro är en del av, som en fördel och samarbetspartner i många områden. 

Hur vill Swedish Agro utvecklas framöver?

– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi har en vision att vi ska vara den föredragande partnern hos lantbrukarna. Genom kompetens, nåbarhet och att tillhandahålla rätt produkter, och finnas i den geografi som våra kunder är, säger Mats.

Vad tror du om framtiden för svenskt lantbruk?

– Vi ser att det finns ett behov av ett svenskt lantbruk. Livsmedel på en lokal basis tror jag att alla uppskattar ett år som detta. Vi konstaterar på många platser att vi äter mer svenskt just nu. Den svenska konsumenten äter mer hemma och då mer svenskt. Jag tror att det är positivt och jag hoppas och tror att vi lär oss något av detta. Kan vi hålla och driva detta kommer vi också att ha en möjlighet att utveckla svenskt lantbruk, säger Mats. 
 

  • I fabriken finns det två linjer som producerar nötfoder, två linjer som gör foder till slaktkyckling och en linje som kör gris- och värphönsfoder. Det finns tre separerade utlastningar. 
  • I fabriken arbetar tolv operatörer som jobbar i skift 24/7, förutom julafton och nyårsafton. 
  • Råvaror som bland annat används är vete, korn, havre, ärtor, åkerbönor, raps och soja.  Därtill ett flertal premixer.
  • Lagringskapaciteten är 65 000 ton i silo och 10 000 ton i planlager. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 11 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste