Flyttfåglarna ökar risken för smittor

Just nu är det många vilda fåglar som börjar sin resa mot varmare breddgrader. Därför är det extra viktigt att ha koll på sitt smittskydd just nu, menar Jordbruksverket.

När vilda fåglar flyttar är det extra viktigt att ha koll på smittskyddet på gårdar med fjäderfä. Till exempel ska vatten och foder ska ges under tak till djur som går ute. Arkivfoto: Maria Humble 

Flera fall av fågelinfluensaviruset H5N8 har hittats hos tama fjäderfän i Europa mellan maj och augusti i år. Även i västra Ryssland har man hittat smitta både bland vilda och tama fåglar. Samt i norra Kazakstan under september månad. Detta enligt den senaste rapporten från EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet.

Nu när många fåglar flyttar finns det risk att smittan sprids. Därför är det extra viktigt att ha koll på sin besättning.

God hygien

– För att undvika spridning av fågelinfluensa från vilda fåglar till fjäderfäbesättningar, hobbyhöns och andra tamfåglar är det nu mycket viktigt med goda hygienrutiner, säger Enisa Miljanic på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Foder och vatten

Just nu ligger skyddsnivån på nivå 1. Vilket innebär förebyggande åtgärder mot fågelinfluensan i hela landet. Nivå 1 betyder att fåglar får vara ute, men att de ska få foder och vatten under tak eller under någon annan typ av skydd utomhus.

Man ska som djurägare i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Om man som djurägare upplever ökad dödlighet, sänkt äggproduktion, förändringar i vatten och foderkonsumtion eller allmänt nedsatt allmäntillstånd bland sina djur, ska man ta kontakt med sin veterinär.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 15 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste