Biosäkerhet och försäkring ger bästa skydd mot Salmonella

Drabbas du som grisföretagare av ett salmonellautbrott bland grisarna spärras din gård av till dess att smittan är borta. För detta kan du sedan söka delersättning hos Jordbruksverket. Men för att få ytterligare ersättning är det bra att ha ett försäkringsskydd. 

 

– Plötsligt står Jordbruksverket på din gård och spärrar av. Du får inte ta dit eller föra bort några djur. Sedan måste du kanske avliva en massa djur, som du har kämpat för att få fram. Sedan är allt bara till spillo. Det är såklart jättetufft! säger Rasmus Troedson på Agria Djurförsäkringar. Arkivfoto: Carolina Wahlber


– Har du grisarna försäkrade hos oss får du upp till 30 procent av Jordbruksverkets ersättning. En ersättning som bygger på zoonoslagstiftningen, säger Rasmus Troedson som är affärsstrateg på Agria Djurförsäkringar. 

Staten kan ersätta djurvärde, sanering utöver normal rengöring, produktionsbortfall och kostnader för särskilda åtgärder vid slakt. Det är möjligt att få upp till 70 procent av kostnaderna.

– Zoonoslagstiftningen lutar sig mot de olika smittskyddsprogrammen som man driver i branschen, som i sin tur styr hur mycket man kan få ut. Och vi i försäkringarna lägger en procent på det som Jordbruksverket betalar ut. Vi använder Jordbruksverkets skadereglering. Det är kunden som får komma in med vad de fått beviljat hos Jordbruksverket och så betalar vi upp till 30 procent av det, säger Rasmus. 
 

– Det är bra om människorna runt omkring den drabbade visar att de vill hjälpa till. Och att den som är drabbad är öppen för att ta emot hjälp, säger Rasmus Troedson på Agria Djurförsäkringar.Foto: Oskar Troedson

Jobba förebyggande

När det gäller gris finns det olika ersättningsnivåer beroende på om man är med i och vilken nivå i Smittsäkrad Besättning Gris man är med i; grund eller spets. 

– Det absolut viktigaste är att man är med i det här förebyggande programmet och kämpar sig så högt upp som man kan. Sedan ut­över det är det självklart bra med ett försäkringsskydd som hjälper till ytterligare, säger Rasmus och fortsätter:

– Det är viktigt att man har bra rutiner och flöden på gården. Det kan faktiskt ge en bättre produktion och är därmed inte bara bra när det skiter sig. 

Inte renovering

Saneringskostnader utöver årlig städning är ersättningsberättigade. Men vid en sanering är det inte ovanligt att det krävs någon form av ombyggnation. Detta är dock inte ersättningsberättigat hos försäkringsbolaget, utan de utgår ifrån hur stallen såg ut när skadan skedde. 

– Så det kan bli lite tungt för lantbrukarna att inte få betalt för det fullt ut. 

Försäkringsbolaget har även satt en tidsgräns för hur länge du kan få ersättning för produktionsbortfall. Gränsen är högst 18 månader efter att Jordbruksverket satt sin spärr på gården.

– Genom att begränsa tiden vill vi påskynda saneringsarbetet och arbeten med att fixa till djurflöden, kontrakt med andra uppfödare, eller det som krävs för att ordning på situationen. Man ska självklart anmäla skada så fort som möjligt och sedan inkomma med dokumentation löpande varefter man har material. 

Vanligt bland gris

Om du inte är med i ett smittskyddsprogram kan du få upp till 50 procents ersättning av staten, istället för upp till 70 procent om du är med i ett. Ersättning på upp till 30 procent av Jordbruksverkets belopp från försäkringsbolaget gäller i båda fallen. 

– Vi kräver inte att du är med i ett program. Men jag tror knappt inte att det är någon som inte är med när det gäller gris. På nöt­sidan är det däremot mycket sämre anslutningsgrad bland till exempel mindre köttdjursuppfödare.  

Vad är viktigt att tänka på?

– Du måste ha rätt antal djur försäkrade! Rätt som det är har du ett nytt stall med fler djur och glömt bort att uppdatera antalet djurenheter. Ibland är det bra att ägna kontoret och de här ”tråkiga” frågorna lite energi.    

Annars rekommenderar Rasmus absolut att man ska vara en del i smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning.

–  Det är viktigast på individ­basis.

Annat som är viktigt vid en sådan här kris, är att ta hand om sig själv och att våga ta emot hjälp. 

– Det är viktigt att den drabbade lantbrukaren är på tårna och vill medverka till lösningarna. Men det är också så klart en jättejobbig situation. Det är viktigt att inte stigmatisera, utan vara öppen och prata med kompisar, ta hjälp med samtal eller de svåra besluten, om man inte orkar själv, säger Rasmus.

Rasmus berättar även att försäkringen för Gröna näringar hos Länsförsäkringar har en krisförsäkring. Försäkringen gäller för behov av stödsamtal till följd av exempelvis, salmonella.

– Den kan försäkringstagaren nyttja om besättningsförsäkring för lantbruksdjur är tecknade hos Agria i kombination med gällande försäkring för Gröna näringar hos Länsförsäkringar.

 

Exempel på total ersättning i försäkrad besättning vid salmonellautbrott
  Statlig ersättning Ersättning från försäkringsbolag
(30 % av statliga ersättning)
Total ersättning
Ej ansluten - riskbesättning 0% 0% 0%
Ej ansluten - ej riskbesättning 50% 15% 65%
Ansluten till GRUND 60% 18% 78%
Ansluten till SPETS 70% 21% 91%

 

Skyddet för salmonella ingår som en del i lantbruksdjursförsäkringarna. Kostnad för sanering utöver normal årlig rengöring, produktionsbortfall och avlivade djur är saker som försäkringsbolaget kan vara med och ersätta, med upp till 30 procent av vad Jordbruksverket ersätter. 

Via Smittsäkra.se kan du se hur mycket pengar du kan få tillbaka från staten och från försäkringsbolaget, beroende på vilken nivå i Smittsäkrad Besättning Gris som du är med i. Har du nått upp till spetsnivå kan du få ut 91 procent i total ersättning. 

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste