Förändrad EU-politik oroar

Lantbruket som bransch har klarat sig bra under coronapandemin. Men lantbrukarna är bekymrade över minskningar i EU:s jordbruksbudget.

– Behovet av tydliga riktlinjer och stabil och god lönsamhet för svenskt lantbruk är viktigare än någonsin för att skapa förutsättning för investeringsvilja och tillväxt som behövs för att nå målet, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co.Foto: Björn Schubert

Årets Lantbruksbarometer höst från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna visar i en av sina frågeställningar de svenska lantbrukarnas beroende av ersättningarna från EU. En tredjedel av lantbrukarna, 33 procent, svarar att deras resultat skulle minska med mer än 20 procent. Bland nötköttsproducenterna ger 43 procent samma svar.

– Detta vittnar om att marginalerna är små i lantbruket. Det är redan en ansträngd bransch som har svårt att locka unga att satsa. Även om sänkningen inte kommer med en gång kan konsekvensen ändå bli att fler slutar som lantbrukare eller att de som tänkt ta över familjegården väljer att göra annat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank, i ett pressmeddelande. 

Dyster lönsamhetsutveckling

Årets svenska skörd var generellt sett bra och försäljningen av svenska jordbruksvaror har ökat i spåren av coronapandemin. Trots det upplever nu fler lantbrukare en sämre lönsamhet än både i vårens mätning och prognosen förra hösten. Nu är lönsamhetsindex minus 9, i våras minus 1 och fjolårets prognos var minus 5.

– En tolkning av resultatet är att pandemin lyft frågan om målen med den svenska livsmedelsstrategin till 2030, med extra fokus på svensk produktion, för att trygga försörjningen i kristider, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co.

Här kan den som är intresserad läsa Lantbruksbarometern 2020 höstsiffror

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 22 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera