Duvpest konstaterat i Västra Götaland

Virussjukdomen duvpest har konstaterats i centrala Lidköping. Sjukdomen kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel, och djurägare uppmanas se över smittskyddsrutinerna.

Virussjukdomen duvpest har konstaterats hos vilda ringduvor i Lidköping. Sjukdomen är inte farlig för människor men kan orsaka den smittsamma sjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Senaste utbrottet av newcastlesjuka hos tamfågel i Sverige var 2018. Foto: Bengt Ekberg/SVA

Det var efter att flertalet döda och sjuka duvor upptäckts som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) kunde bekräfta utbrott av duvpest. Enligt rapporter som inkommit till SVA förekommer sjukdomen troligtvis på flera platser i Västra Götaland och även i andra län.

– Det är som alltid viktigt att förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar för att minska risken för att tamfåglar drabbas av fågelinfluensa eller newcastlesjuka. Djurägare uppmanas att vara noggranna med strikta smittskyddsbarriärer, inklusive skobyte och handtvätt, samt att utfodra och ge vatten åt fjäderfä under tak, säger epidemiolog Malin Grant, SVA, i ett pressmeddelande.

SVA följer sjukdomsläge hos vilda djur, inklusive fåglar, och övervakning av duvpest sker med hjälp av stickprov. SVA skriver att de även är tacksamma för tips från allmänheten om sjuka eller döda vilda djur, vilket kan rapporteras in på deras webbplats https://rapporteravilt.sva.se/. SVA följer även sjukdomsläget internationellt för att utvärdera risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur. 

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda smittskyddsrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom, säger smittskyddshandläggare Enisa Miljanic, Jordbruksverket.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera