Preem satsar på raffinering av raps

Oljekoncernen Preem backade tidigare i höst på miljardinvesteringen vid Preemraff i Lysekil. Nu ställs planerna om och en satsning på raffinering av bland annat raps ligger i pipeline.

Ombyggnationen av Preemraff Lysekil ska ge en förnybar dieselproduktion som är upp till tre gånger högre än vid produktionsanläggningen i Göteborg. Foto: Preem

I dag den 23 oktober gick Preem ut med beskedet om en omställning av raffinaderiet i Lysekil. Innan årsskiftet ska en ansökan om att upprätta en storskalig produktion av förnybara drivmedel lämnas in till mark- och miljödomstolen som en ändring av nuvarande miljötillstånd.

– Preems högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och det är glädjande att vi nu ska ta det första, stora steget i raffinaderiets förnybara omställning, säger Magnus Heimburg, vd Preem, i ett pressmeddelande.

Raps främsta råvara

– Vi räknar med att merparten av de förnybara råvarorna ska kunna utgöras av rapsolja. För det finns inte så mycket högkvalitativ tallolja för den produktionsvolymen än så länge, säger Dani Backteg, Presschef på Preem. Foto: Preem

Råvarorna som kommer spela huvudrollen i den nya anläggningen är rapsolja, tallolja och frityrolja, där rapsolja kommer utgöra merparten. Totalt sett ska den nya anläggningen producera uppemot en miljon kubikmeter förnybart bränsle årligen.

Enligt Dani Backteg, presschef på Preem, är rapsolja en av de få råvaror som koncernen anser vara hållbara för förnybara drivmedel.

– Det är en kombination av att det är tillräckligt hållbart utifrån våra kriterier, ekonomiskt hållbart och att vi ser att det kommer finnas en tillräcklig mängd för att upprätthålla våran produktion och tillfredsställa efterfrågan, säger Dani till Jordbruksaktuellt.

Mängden raps är ännu inte kvantifierad men angående hur Preem har tänkt sig den framtida försörjningen av raps så svarar Dani att arbetet med samtliga råvaror sker på en global marknad.

– Vi kommer att behöva få in de här råvarorna från olika platser, framförallt från olika delar av Europa. Utifrån vart det finns och där vi kan få bäst kvalitet för bäst pris. Men vi hittar gärna råvarorna så nära och lokalt som möjligt. Vi sitter ju på fantastiska resurser och kvalitet i Sverige och Norden, så vi vill gärna se att vi kan få till en hållbar ekonomi lokalt i så hög grad som möjligt. 

Finns leverantörer

Preem har i nuläget redan etablerade kontakter gällande raps med ett antal leverantörer, både svenska och internationella.

– Det kommer handla om väldigt stora volymer som ska produceras framöver, så vi utesluter inga alternativ i det här läget. Men vi har dialog med ett antal parter som vi hoppas ska kunna bära frukt framöver, säger Dani och tillägger:

– Vi har existerande leverantörer men som vi inte kommunicerat ut ännu.

Investeringsbeslutet för bygget planeras under sommaren 2021 och hela anläggningen beräknas vara i drift senast 2024.

– Först ska Synsat-delen i Lyskeil byggas om så att anläggningen tekniskt och kemisk ska kunna hantera andra typer av råvaror och temperaturer, säger Dani.

Då ska raffinaderiet hantera en kapacitet på upp till 40 procent förnybara råvaror. Målet är att på sikt nå högre nivåer. Ombyggnationen innebär då att motsvarande mängd fossil råvara fasas ut från Synsat-anläggningen.

Mindre utsläpp

För drygt en månad sedan valde Preem att dra tillbaka den satsning som planerades i Lysekil. En investering på 15 miljarder kronor för att utvinna mer bränsle ur råolja, något som samtidigt skulle öka koldioxidutsläppen.

Enligt Preem kommer denna omställning nu att innebära minskade koldioxidutsläpp med upp till 1,7 miljoner ton årligen, varav den största minskningen kommer ske inom vägtrafiken.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera