Corona på svensk minkfarm

Det första fallet av Sars-CoV-2 har hittats i en minkbesättning i Blekinge. Detta efter att en sjukdomsövervakning av svenska minkgårdar inletts, till följd av utbrott i Danmark och Nederländerna.

En minkgård i Sölvesborgs kommun har fått in Sars-CoV-2, det virus som orsakar covid-19 hos människor. (Minken på bilden har inget med den drabbade gården att göra. ) Foto: Mostphotos.

Sars-CoV-2 är viruset som orsakar covid-19 på människor. På den drabbade gården i Sölvesborgs kommun, har även personalen som arbetat med djuren haft covid-19. Om detta har något att göra med varandra har i dagsläget inte fastställts. Men Jordbruksverket skriver att det kan antas, särskilt med tanke på att det varit den vanligaste smittkällan hos djuren på de drabbade gårdarna i Danmark och Nederländerna.   

Smittan i Sverige upptäcktes då gårdar uppmanats att skicka in döda djur till SVA för provtagning. På den drabbade gården hade man inte sett några märkbara symtom, förutom en viss ökad dödlighet. Vilket är samma som på gårdarna i Danmark och i Nederländerna. 

Belagd med restriktioner

– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom. Vi ser i nuläget ingen anledning att avliva djuren i den smittade besättningen, men den är belagd med restriktioner för att förhindra smittspridning. Nu har dessa besättningar även i vanliga fall mycket bra smittskyddsrutiner, så det är snarast att se som en extra säkerhetsåtgärd. Vi följer också läget i Sveriges andra besättningar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket skriver att det är viktigt att personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19 inte ska ha någon kontakt med djuren. Det är också viktigt att de som rör sig i stallarna är uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet och i så fall snabbt kontaktar veterinär.

Viktig övervakning

– När smittan väl etablerats i en besättning så sprids den snabbt från djur till djur. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att det då också finns en risk att närliggande besättningar drabbas, även om smittvägarna ännu är oklara. Den sjukdomsövervakning som nu satts igång är nödvändig för att vi ska få en överblick över situationen hos svenska minkar, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste