Bättre viltförvaltning i tätorter

Det vill Jägarförbundet åstadkomma i ett nytt projekt i samarbete med SLU. Mängden vilt i både storstäder och mindre tätorter ökar och behöver förvaltas och jagas för att undvika olyckor och smittspridning.

För att få en bättre bild av det samlade kunskapsläget och kompetensen kring tätortsnära viltförvaltning startar Svenska Jägarförbundet och SLU nu det nya projektet "Urban viltförvaltning". Foto: Mostphotos

Kaniner, rådjur, gäss och duvor är några av de djur som av olika anledningar ökar i tätorter, men även en ökande vildsvinsstam har resulterat i fler viltolyckor och uppbökade gräsmattor. I ett nytt projekt vill Svenska Jägarförbundet (SJF) nu verka för en bättre förvaltning av de tätortsnära viltstammarna.

- Trafikolyckor, nedsmutsning, obehag och sanitära olägenheter blir ofta konsekvensen om vilt och fåglar inte förvaltas. Problemet är att ingen har tagit ett övergripande ansvar. Det vill Svenska Jägareförbundet göra med projektet Urban viltförvaltning, säger Josefin Linusson vid SJF i ett nyhetsmeddelande.

Stor genomlysning

Särskilt med tanke på vildsvinen, ASF och att den huvudsakliga smittspridningen sker via matrester är arbetet i tätorter extra viktigt där det finns många snabbmatsrestauranger och andra ställen där matrester sprids.

Landets många kommunjägare jobbar redan i dag för att förvalta viltstammarna, men Jägarförbundet anser att det behövs mer kunskap om hur kunskaps- och forskningsläget ser ut samt hur jakten är organiserad.

- För att bli bättre på att hantera vilt och fåglar i tätorter behövs en stor genomlysning av kunskapsläget. Vad finns det för forskning, vilka lösningar fungerar bra, hur ser juridiken ut, vilken organisation och fortbildning behövs för att kommunjägarna ska få bra förutsättningar för sitt arbete. Ja, detta vill vi ta reda på.

Bra kännedom

I detta arbete kommer Svenska Jägarförbundet att jobba tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

- Vi skickar inom kort ut en stor undersökning i samarbete med SLU till kommunjägarna för att få kännedom om både problem och möjligheter. Fram mot nästa sommar kommer vi ha en bra kännedom om utmaningarna och även ha kommit långt med arbetet att ta fram riktlinjer för en urban viltförvaltning, säger Josefin Linusson.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 26 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera