Lantmännen inleder foderförsök med rödalger

Tillsammans med det svenska start-up bolaget Volta Greentech har Lantmännen inlett ett nytt försök på företagets försöksgård Nötcenter Viken. Målet är att ta reda på om rödalger i fodret kan minska klimatpåverkan ytterligare från svenska gårdar, samt hitta praktiska lösningar för utfodring.

På Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken testas just nu om rödalger kan minska kornas metanproduktion samt hur man på ett enkelt sätt kan utfodra korna med rödalger. Försöket sker i samarbete med start-up bolaget Volta Greentech. Foto: Lantmännen

Enligt Lantmännen pekar flertalet nya studier på att en tillsats av makroalgen Asparagopsis taxiformis i fodret kan minska kornas metanproduktion. Hur stor minskningen blir ska enligt företaget bero på mängden rödalger som tillsätts i fodret, men tidigare tester ska ha visat en minskning på upp till 50–80 procent.

– Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla smarta foderprodukter för den svenska marknaden. Om resultaten i den här studien är bra kan rödalger bli en viktig råvara i framtidens foder, säger Cecilia Lindahl, produktutvecklare på Lantmännen Lantbruk och ansvarig för projektet. Foto: Lantmännen

– Den metanreducerande effekten är till stor del belagd, och vi vill nu undersöka hur övriga parametrar påverkas. Vi vill ta reda på om korna äter fodret i samma utsträckning, om de mjölkar som förut och om avkastningen och sammansättningen av mjölken påverkas. Hittills ser resultaten mycket positiva ut, säger Cecilia Lindahl, produktutvecklare på Lantmännen Lantbruk och ansvarig för projektet, i ett pressmeddelande.

Två grupper

I försöket ingår 24 av gårdens totalt 400 kor. Korna är indelade i två grupper, båda grupperna utfodras med fullfodermix men bara ena gruppen får tillskott av rödalger. Under fem veckor kommer dagligt foderintag, mjölkavkastning och mjölkkvalité registreras individuellt för de 24 korna. Korna som ingår i försöket har en genomsnittlig avkastning på 40 kilo och äter cirka 24 kilo fullfoder.

– De aspekter vi utreder nu är grundläggande för att det ska vara värdefullt att gå vidare med foderutveckling. Den minskade metanavgången blir dyrköpt om det visar sig att korna inte äter fodret, eller om mjölkens kvantitet eller kvalitet påverkas negativt. Framtidens mjölkproduktion bör både ha hög produktivitet och vara klimateffektiv, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Odlas i Lysekil

Algerna som används produceras av Volta Greentech, i företagets egna landbaserade odlingssystem, i en nyöppnad fabrik i Lysekil.

– Vi bedriver forskning på Karolinska Institutet i Stockholm för att dels optimera rödalgens näringsvärde och dessutom utveckla vår egen teknologi för att optimera tillväxten i laboratoriemiljö, säger Linus Holmsäter, CCO på Volta Greentech.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste