Uppgång för svensk slakt

Årets kvartal drar åt olika håll för den svenska grisslakten. Under tredje kvartalet ökade återigen slakten jämfört med föregående år. Samtidigt minskar dock slakten hos de två största slakterierna.

 

Volymutvecklingen för den svenska grisslakten har svängt till att vara positiv igen under det tredje kvartalet.Foto: Emma Sonesson


Under årets första tre kvartal har vi inte haft någon tydlig trend för utveckling i den svenska grisslakten. Under första kvartalet ökade den svenska grisslakten med 2,7 procent jämfört med samma period föregående år. För att under andra kvartalet minska med 1,4 procent. 

Och nu under det tredje kvartalet ökar återigen grisslakten, upp med 1,0 procent jämfört med föregående år till 658 126 grisar.

Totalt för årets första nio månader ökar slakten med 0,8 procent till 1 954 477 grisar.

Minskning för de största

De två största grisslakterierna i Sverige, HKScans slakteri i Kristianstad och KLS Ugglarps slakteri i Kalmar, minskade sin grisslakt under tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. 

Kristianstadslakteriet slaktade 166 395 grisar, en minskning med 7 procent.

Kalmarslakteriet ligger för andra kvartalet i rad under 100 000 slaktade grisar. Under tredje kvartalet slaktades det 96 717 grisar, en minskning med 9 procent.

Ökning i SKövde

Skövde Slakteri var det större slakteri som ökade sin slakt mest under tredje kvartalet, både i absoluta och relativa tal. Och håller i årets volymökning i slakten. Under perioden slaktade man 92 069 grisar, vilket var en ökning på 25 procent.

I Brålanda ökade AJ Dahlsbergs slakteri sin grisslakt med 6 procent till 53 530 grisar.

Ökning för KLS

I KLS Ugglarps slakterier så minskade grisslakten i två och ökade i två.

I Dalsjöfors sjönk grisslakten till 94 085, en minskning med 4 procent.

I Kalmar sjönk slakten med 9 procent till 96 717 grisar, i Ugglarp steg slakten med 8 procent till 64 919 grisar. Samtidigt slaktades det också 1 100 grisar på slakteriet i Hörby.

Sammanlagt för KLS Ugglarps slakterier så har antalet slaktade grisar minskat med 3 procent  under kvartal tre till 256 821. KLS Ugglarps slakterier står sammanlagt för 39 procent av den svenska grisslakten.

 

Slakteri Grisslakt kvartal 3 2020 Ändring 19/20
1. HKScan, Kristianstad 166 395 -7%
2. KLS Ugglarps, Kalmar 96 717 -9%
3. KLS Ugglarps, Dalsjöfors 94 085 -4%
4. Skövde Slakteri 92 069 +25%
5. KLS Ugglarps, Ugglarp 64 919 +8%
6. AJ Dahlbergs Slakteri 53 530 +6%
7. Ginsten Slakteri 20 520 +1%

Statistiken från Jordbruksverket avser hur många grisar som slaktas på respektive slakteri, inte vems grisar som slaktas. Slaktföretagen utför en del legoslakt åt varandra.
 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste