Debatt: Underlätta vardagen för fäbodar med livsmedelsproduktion

För fäbodrörelsen är det viktigt att kunna erbjuda hållbar mat som är sund och säker, närproducerad och fri från skadliga kemikalier och tillsatser. Vi behöver förenkla och anpassa det många gånger orimliga regelverket och underlätta vardagen för fäbodbrukandet. Vi vill se höjda ersättningar och priser som visar mervärdet för lokalproducerade produkter.

Messmörskok är en av många livsmedelsproduktioner vid fäbod. Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF, vill nu se politiska förändringar som underlättar för småskalig livsmedelsproduktion.Foto: Victoria Törnqvist

Myndigheter och brukaren ska självfallet göra vad som föreskrivs, men tillämpningen måste vara flexibel och verklighetsanpassad, dialogen är viktig – vi ska prata med varandra inte om varandra. Vi anser att riksdag och regering ska ge myndigheterna ett tydligt främjandeansvar och därmed underlätta, stödja och hjälpa enskilda i sin vardag. Vi vill se ett samordnat myndighetsansvar på lokal, regional och nationell nivå och därmed underlätta kontakterna med myndigheter. Fäbodrörelsen anser att politiken ska underlätta för småskalig lokal produktion!

Fäbodrörelsen stödjer idén från Eldrimner (Nationellt resurscentrum för mathantverk) om att upprätta en årlig krångellista och att åtgärder genomförs.  

Det ska vara lätt att göra hållbara val, ursprungsmärkning och information krävs. Kommuner ska ställa krav i offentliga upphandlingar på att maten ska vara sund, säker och hållbar.

Fäbodrörelsen vill nu se att fagert tal leder till handling och åtgärder. Det finns fäbodbrukare som vill fortsätta och det finns de som vill bli fäbodbrukare. De vet om, liksom hela fäbodrörelsen, att fäbod- och utmarksbruk står för mycket av det som alla pratar om – en hållbar utveckling. Intresset för fäbodlivet ska vi använda för att visa fäbodens värden och resolut ta tag i utmaningarna.

Fäbodrörelsens vill:

  • Förenkla och anpassa regelverket och tillämpningen till fäbodbrukandets förutsättningar.
  • Ge myndigheterna ett tydligt främjandeuppdrag.
  • Samordna myndighetsansvaret på lokal, regional och nationell nivå.
  • Underlätta för småskalig lokal produktion.
  • Genomför Eldrimners förslag om en årlig ”krångellista”.
  • Underlätta hållbara val genom ursprungsmärkning.
  • Vid offentlig upphandling ställa kraven på sund, säker och hållbar mat.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Kenneth Johansson ordförande

Olle Berglund, vice ordförande

 

Artikeln publicerades tisdag den 03 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Funderat på vad som är standard – nu och i framtiden?

Krönika: ”Det här är standard” säger säljaren och du känner en trygghet i att du åtminstone får samma erbjudande som alla andra som köper produkten, varken mer eller mindre. Du vet vad du får men vad betyder en viss standard? Ställer du frågan till SIS, Svenska Institutet för Standarder, så upplyser de dig om att en standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Visste du ens att du hade ett problem när du skulle köpa produkten? Eller betyder det något annat.

 

Kommentera