Sojafritt hönsfoder

För att minska klimatavtrycket byter Stjärnägg ut sojan mot andra proteinråvaror i fodret till utehönsen. I vecka 44 kommer de nya äggen från hönorna som fått sojafritt foder ut i butik.

 

Stjärnäggs utehöns är konventionella värphöns, som har tillgång till utevistelse året om. Nu kommer deras foder att bli sojafritt, för att klimatpåverkan ska bli mindre. Foto: Stjärnägg


Nyligen gick branschorganisationen Svenska Ägg ut med en ny livscykelanalys av svenska ägg. Där rapporterades det om att klimatavtrycket för ägg sänkts med 25 procent de senaste tio åren. Fodret är i särklass den största enskilda påverkansfaktorn för äggets klimatavtryck, och här har soja stor betydelse, då den importeras.

– Så när vi tar bort sojan får vi ytterligare 20 procent lägre klimatavtryck, än vad om visas i analysen, berättar Håkan Burlin, vd för Stjärnägg, och fortsätter:

– Vi ersätter sojan med mer närodlade proteinråvaror. En hel del från svenskt lantbruk, istället för att ta soja från Nord- eller Sydamerika. Men vi kan inte ta allt från Sverige, så det blir även en del proteinråvaror som kommer från Europa.

Exakt vad de ersatt sojan med vill Håkan inte avslöja.

– Men det handlar dels om att vi höjer upp befintliga råvaror som ger protein, så som raps. Sedan tar vi också in andra råvaror och proteingivare ifrån Europa, som majsgluten. Plus att vi använder restprodukter från livsmedelstillverkning, till exempel potatisprotein. Sedan finns det andra proteinråvaror som man också skulle kunna använda, till exempel bönor.
 

 Intresset för de nya äggen har enligt Stjärnäggs vd Håkan Burlin varit stort. Från och med vecka 44 kommer de att säljas i butik.

Mer svenskt

Det nya fodret kommer att ges till alla utehöns inom Stjärnägg-koncernen, totalt 210 000 höns, fördelade på 6-7 gårdar.

– Vår förhoppning är att det här ska slå väl ut. Och att vi kan utöka antal­et höns som kan gå på det här fodret. Och att vi hittar fler proteinråvaror som vi kan använda för att ersätta sojan. Förhoppningen är att det ska kunna vara ännu mer svenskt än vad det är i dag.

I processen att ta fram ett bra foder utan soja, har Stjärnägg låtit mindre djurgrupper testa fodret sedan årsskiftet 2020.

– Vi har haft parallella hönsgrupper där allting varit lika förutom hönsfodret. Så där har vi kunnat se hur hönsen tagit emot fodret. Hönorna har mått väldigt bra. Vi har inte haft några avvikelser jämfört med grupperna som gått på vanligt foder. I takt med det så utökade vi så att fler och fler hönsgrupper fick det nya fodret.

Varför är det begränsat till utehönsen?

– Stjärnäggs packerier har en invägning från omkring 3,5-4 miljoner höns totalt. Därför börjar vi med en begränsad del, som gör att råvaran räcker till, och risken blir något mindre. Vi vet inte hur det kommer att gå. Men kunderna har tagit emot det jättebra och är intresserade.

I vecka 37 lanserades det sojafria fodret i Garants utehönskoncept. Och i vecka 44 lanseras det i Stjärnäggs egna produkt utehönsägg.

– Vi känner oss ganska trygga efter de veckorna som har gått, att konsumenterna gillar det här. Vi har haft en ökad försäljning på utehönsäggen med ungefär tio procent. Så vi hoppas att det ska fortsätta. Om kunder och konsumenter tar emot det här bra, så kommer ju efterfrågan att öka. Och då kommer det per automatik leda till att vi ställer om fler hönor.

Vad är utmaningarna med den här typen av foder?

– Dels att hitta själva råvarorna som ska ersätta sojan. Hönsen mår bra av sojan. Så det gäller att hitta nått som motsvarar det. Så det är en utmaning för foderindustrin. Det är också dyrare att göra detta, så det leder till att äggen blir dyrare i butiken. En annan utmaning och anledning till att vi tog tid på oss att testa det här, var att ta reda på hur hönan och äggproduktionen fungerar vid ett sådant här foderbyte.

Kommer fler företag att följa ert exempel?

– Jag hoppas att det här kan leda till att vi på ett bredare sätt kommer att titta på ersättningsråvaror till sojan, med mer lokalt odlade proteinråvaror. Jag hoppas att man i svenskt lantbruk vill odla fler proteiner som vi kan ha i våra djurfoder.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 04 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste