Tillsammans genom covid-vintern

När detta skrivs har det precis införts lokala restrik­tioner i ytterligare tre län, för att minska smittspridningen av Covid-19. Det innebär att sju av tio svenskar nu omfattas av rekommendationer eller restriktioner som leder till mer hemmatid. Det är en unik period vi nu får genomleva och den kommer att påverka oss under lång tid, på gott och ont.

 

Jag avstår här från att spekulera i vad som är och har varit rätt eller fel i hanteringen av pandemin. Nu är vi där vi är med ganska allmän smittspridning och får göra det bästa av situationen. Är det något lantbrukare är riktigt vana vid så är det att hantera förändrade förutsättningar och göra det bästa av situationen, med bibehållet lugn. 

Konkret innebär den hårdare nedstängningen, som dock fortsatt är en lätt bris jämfört med åtgärderna i många europiska länder, att de flesta får mer tid hemma och att ätandet på restauranger kommer att minska än mer. 

Matinköpen styrs nu än mer mot detaljhandeln. Eftersom restaurang och storhushåll är de minst Sverige-trogna matkunderna är detta kortsiktigt positivt för efterfrågan på svenskproducerad mat. Vi kan också anta att det kommer att finnas mer tid för matlagning i många hem. Det kan stimulera matlagning från grunden, mer bak, mer grytor och tillagning i ugn. Långsiktigt kan det vara mycket positivt för engagemanget för bra naturlig mat. Intresset för att odla sin egen mat och även för jordbruk lär öka.

Från våren har vi lärt oss att varuflödena fungerar ganska bra även vid en lätt lock down (som det nu handlar om), men det kan bli stora lokala störningar när strategiska arbetsplatser som stora slakterier drabbas av sjukdomsutbrott bland personalen. Det kraftigaste exemplet är tyska slakteriföretaget Tönnies som hamnade i en perfekt storm i våras. I Tyskland dras man fortfarande med slaktköer. 

Detta kan hända här också. Slimmat bemannade foderfabriker, slakterier, mejerier med mera är rejält sårbara om personalen insjuknar samtidigt. Men det skulle inte innebära störningar som påverkar tillgången till mat för allmänheten.

Många är rejält trötta på att inte få leva som förr. Jag tror inte respekten för rekommendationer kommer att vara särskilt stor, såvida inte några kändisar dör, medierna blåser upp det stort och folk därmed får en knäpp på näsan. Det har mer effekt på allmänheten, än timmar med Tegnell i rutan, eller fakta. 

Vi kan redan nu ta för givet att första halvåret 2021 inte heller kommer att vara helt som vanligt. Det är rimligt att räkna med ett uppsving för svensk mat, gårdsbutiker, reko-ringar och hemester-aktiviteter. Ekonomiskt sett är det små verksamheter sett till lantbruket som helhet, men image-mässigt för branschen och för de enskilda entreprenörerna finns all anledning att rida på vågen.  

Förhoppningsvis är detta den enda gången i våra liv som vi får uppleva en sån här period med global nedstängning som verktyg i virus-bekämpning. Vi kan vara säkra på att det kommer fler virus, men människan vänjer sig vid nya förutsättningar och så som regeringar hanterat denna pandemi kommer de inte ha råd att göra igen. 

Kom ihåg: det finns ingen yrkeskår som bättre och mer solidariskt kan hantera utmaningar som denna. Jag hoppas att ni håller er friska. Många av oss kommer att få covid-19, men förhoppningsvis med lindriga symtom. Var uppmärksamma på kollegor och stötta varandra om grannen blir sjuk. Speciellt när man har djur kan det vara riktigt svårt att kunna unna sig att checka ut, för att läka ut. Sjukdomsbilden har god chans att bli betydligt lindrigare om man tidigt tar symtomen på allvar.

Hjälp varandra i vinter så firar vi in sommaren tillsammans, med den märkliga vinter vi nu står inför, som ett inte allt för mörkt minne att berätta om för våra barnbarn.

 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 11 november 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste